Företagsekonomiska institutionens sommarsymposium

  • Datum: 31 maj 2024, kl. 8.30–15.00
  • Plats: Campus Gotland, E22, E31, B24 och B51
  • Typ: Föreläsning
  • Webbsida
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Fredrik Sjöstrand

Välkommen till ekonomstudenternas uppsatspresentationer 31 maj!

Avgångsstudenterna vid kandidatprogrammet i företagsekonomi samt magisterprogrammet i hållbart företagande och ledning vid Campus Gotland ges vid symposiet en möjlighet att kortfattat och populärvetenskapligt presentera innehållet i sina genomförda magister- och kandidatprojekt.

Vi välkomnar studenter, medarbetare på Campus Gotland, intressenter i omgivande samhälle tillika studenternas familjemedlemmar och vänner samt alla andra som kan vara intresserade.

Campus Gotland sommar

Du som är student och ännu inte börjat med din uppsats/ditt examensarbete kan se detta som ett tillfälle att inspireras.

Läs mer om symposiet här.

Välkommen!

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin