Om Campus Gotland

Vi är en del av Uppsala universitet, ett av världens hundra bästa universitet.

Campus Gotland bildobjekt

Forskning vid Campus Gotland

Det bedrivs forskning inom de flesta ämnen och institutioner som har verksamhet vid Campus Gotland. Det är dock forskningen inom ett par ämnen som är unika för just oss.

Vid Campus Gotland finns bland annat universitetets projekt Energiomställning Gotland samt den tvärvetenskapliga forskarskolan i hållbar utveckling.

Forskningsstationen Ar på norra Gotland, är en av Uppsala universitets biologiska stationer.

Läs mer om forskning

Forskning bildobjekt

Samverkan med Campus Gotland

Genom Campus Gotland vill universitetet ha en viktig roll i den regionala utvecklingen. Ett del i det arbetet konkretiseras genom universitetets strategiska partnerskap med Region Gotland.

Läs mer om samverkan med Campus Gotland.

Forskning bildobjekt

Det tredje örat - en podd från Campus Gotland

Podden Det tredje örat syftar till att sprida kunskap om forskning, utbildning och samverkan vid Campus Gotland genom personliga möten och temaavsnitt. I det senaste avsnittet träffar vi Jenny Helin, docent vid företagsekonomiska institutionen och från 1 november 2023 även rektorsråd för Uppsala universitet - Campus Gotland. Här berättar hon lite om hur hon ser på sin roll som rektorsråd.

Länk till podden med Jenny Helin på Spotify

Länk till podden med Jenny Helin på PodBean

Några fakta om Gotland

Gotland har ett världsarv och är den största ön i Östersjön. Sveriges första kända student Olle Johansson kom från Gotland och regissören Ingmar Bergman bodde på ön strax norr om Gotland.

Läs mer om Gotland och Visby.

Forskning bildobjekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin