Rektorsrådet för Campus Gotland

Jenny Helin, docent vid företagsekonomiska institutionen, är rektorsråd för Uppsala universitet - Campus Gotland.

Rektorsrådet har en strategisk roll och fungerar samordnande för Campus Gotland. Det betyder bland annat att hon är föredragande och arbetar för Nämnden för Campus Gotland. Samtidigt är hon ordförande för Gotlandskollegiet - ett organ som består av lärare och forskare med arbetsplats på Campus Gotland.

Jenny Helin, rektorsråd för Campus Gotland

Jenny Helin tillträder uppdraget i en tid när styrningen av Campus Gotland organiserats om. Dessutom är det drygt tio år sedan som Campus Gotland blev en del av Uppsala universitet - en period under vilken Olle Jansson varit rektorsråd.

Under de här åren har vi byggt en högkvalitativ verksamhet för Campus Gotland så utgångsläget är väldigt gott. Med våra fantastiska medarbetare och den nya organisationen på plats är det nu ett bra tillfälle att fortsätta stärka vår verksamhet. Jag kommer initialt att arbeta med att förtydliga våra styrkeområden, till exempel inom hållbar utveckling, men även arbeta vidare med vår tvärvetenskapliga forskning och utbildning genom samverkan mellan de institutioner som är verksamma på Campus Gotland. Vi befinner oss i en intressant utvecklingsfas, där kommer jag ha en sammanhållande roll och det är ett uppdrag som jag ser mycket fram emot. Jag tycker dessutom att det är inspirerande att jobba i en akademisk miljö som attraherar och välkomnar internationella studenter och medarbetare. Tillsammans ska vi bidra till en bättre värld, säger Jenny Helin.

Växte upp på Gotland

Jenny Helin kom till Uppsala universitet som postdoktor för tio år sedan. Hon studerade vid Stockholms universitet och disputerade vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping med en avhandling om dialog i organisationer. Jenny växte upp på Gotland i en tid när det inte fanns möjlighet till högre utbildning på ön.

– Det är kanske därför jag brinner så för forskning och utbildning på Gotland. Jag ser hur mycket vårt universitet bidrar till utvecklingen lokalt, men också att miljön på campus ger möjligheter till samarbeten över gränser inom universitetet. Det vill jag fortsätta att verka för, säger Jenny Helin.

Kontakta Jenny Helin

Förverkliga potentialen vid Campus Gotland

Campus Gotland ingår som ett av sex utvecklingsmål i Mål och strategier för Uppsala universitet inom området "förnyelse av utbildning och forskning". Det handlar framförallt om att utbildnings- och forskningsmiljön vid Campus Gotland har särskilt goda förutsättningar för att pröva nya vägar och förverkliga potentialen i mång- och tvärvetenskap samt regional samverkan. Campus Gotland ska också bidra till att öka universitetets förmåga att möta framtidens samhällsutmaningar, bland annat inom området hållbar utveckling.

Rektorsrådet leder detta strategiska utvecklingsarbete på uppdrag av rektor och ska företräda Uppsala universitet i regionen.

Företräder Campus Gotland

Rektorsrådet för Campus Gotland ska

  • verka för samordning och profilering av verksamheten vid Campus Gotland,
  • verka för att stödja och utveckla samverkan med det omgivande samhället
  • företräda Campus Gotland och arbeta för att synliggöra och marknadsföra verksamheten,
  • bistå rektor, verksamhetsansvariga vid vetenskapsområden och inom universitetsförvaltningen i arbetet med planering och uppföljning av verksamheten på Campus Gotland,
  • vara huvudföredragande i Nämnden för Campus Gotland,
  • vara ordförande i Gotlandskollegiet och genom detta uppdrag vidarebefordra synpunkter och förslag från Gotlandskollegiet till Nämnden för Campus Gotland.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin