Hållbar utveckling vid Campus Gotland

Tillsammans skapar vi förutsättningar för en hållbar framtid. Här hittar du information om forskning, utbildning och samverkan inom området samt om hur vi jobbar med vår egen omställning.

Nyheter

Områden

Forskarskolan

I januari 2021 startade Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskarskola inom hållbar utveckling.

Om forskarskolan Uppsala University Graduate School in Sustainability Studies (GRASS)

Sustainability Talks

Sustainability Talks tvärvetenskapliga möten samlar människor vid och utanför campus för en diskussion om vår tids hållbarhetsfrågor.

Om seminariet Sustainability Talks

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin