Utbildningar med hållbarhetsfokus

Program

Kurser

Introduktionsdagar om hållbarhet

I början av höstterminen arrangerar Uppsala universitet programöverskridande introduktionsdagar inom hållbarhet för nya kandidat- och masterstudenter vid Campus Gotland.

Om introduktionsdagarna Searching for Sustainability

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin