Energi och system

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1GV164

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger kunskap om energiomvandling utifrån ett hållbarhets- och systemperspektiv. I kursen behandlas och tillämpas systemteori, energisystem på olika skalnivåer och grundläggande energibegrepp. Kursen ger även en överblick av hur energi producerats och nyttjats historiskt, politiska frågeställningar samt geografisk spridning av resurser.

Anmärkning: Naturkunskap 2 kan ersättas av Biologi 1, Fysik 1a eller 1b1+1b2 och Kemi 1.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin