Anmälan och registrering

Glöm inte att registrera dig!

Har du blivit antagen vid Uppsala universitet är du säkert ivrig att komma igång med dina studier. Men börja med det viktigaste: registrera dig på de kurser och program som du ska läsa. Annars kan du förlora din studieplats.

För att kunna registrera dig börjar du med att skaffa studentkonto. Därefter kan du registrera dig på din kurs och om du vill kan du även bli medlem i kårer och nationer.

Guide för hur du skaffar studentkonto så att du kan registrera dig

De flesta kurser vid Institutionen för geovetenskaper kräver att du registrerar dig själv på kursen i Ladok. På de flesta program kan man däremot inte registrera sig själv, utan för att börja på ett sådant behöver man vara med på ett upprop. Två undantag: Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik samt Kandidatprogram i geovetenskap, ingång för samhällsvetare. (Dessa har dock förutom självregistreringen även upprop.)

Registreringsperioden då du kan registrera dig för just dina kurser finns angiven i Ladok. Om du inte registrerar dig under den tid då registreringen är öppen för dina kurser så stryks du från kursen och din plats erbjuds till den som står som reserv. På kurser som ges av vår institution öppnar registreringen oftast 2–4 veckor före kursstarten.

Kurssidor och schema

Alla kurssidor med kursspecifik information, schema, kontaktinformation etc. kommer finnas i lärplattformen Studium.

Reserver

Om du står som reserv och kan erbjudas en plats blir du kontaktad av institutionen via e-post. Tyvärr kan vi inte svara på frågor om sannolikheten för att du ska komma in. Håll koll på din e-post, även skräpposten!

Återbud

Om du inte vill läsa den kurs du är antagen till, kom ihåg att lämna återbud på www.antagning.se. Detta frigör platser på reservlistan.

Studentservice

Har du ytterligare frågor så kontakta:

Studentservice vid institutionen

Om du inte kan registrera dig själv

Om du inte kan registrera dig själv kan det ha flera orsaker.

I vissa fall kan du inte registrera dig själv: du kan ha blivit antagen med villkor, du har blivit sent antagen, eller du har sökt en kurs som av olika skäl blivit undantagen från det normala sättet.

Om du är villkorligt antagen
Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt kontakta kursansvarig för bedömning. Kontaktuppgifter till den som är kursansvarig hittar du på kursens sida i Studium.

Om du är sent antagen
Har du antagits så sent att sista dag för registrering har passerat kan du inte registrera dig själv. Du måste då kontakta kursadministrationen så snart som möjligt för att få behålla din plats och bli registrerad på kursen. (Undantag: om du fått ett meddelande om att du är antagen men med krav på att du ska svara inom en viss, bestämd tid för att behålla platsen – då är det den svarstiden som gäller. Obs: håll koll även på skräpposten!) Här hittar du kontaktuppgifter till kursadministrationen:

Studentservice vid institutionen för geovetenskaper

Om du har sökt någon av dessa kurser:
1GV014 Dynamiska geosystem – global förändring, 10 hp
1GE073 Tillämpad geofysik och petrofysik, 15 hp

1) Om du inte är programstudent, utan har antagits till någon av ovanstående kurser som en fristående kurs, kan du inte registrera dig själv via Ladok för studenter. För att bli registrerad måste du senast den 15 augusti skriva till kursadministratören, lars.andersson@geo.uu.se.

2) En del examensarbeten, projektkurser etc. kan man visserligen söka och bli antagen till, men man blir inte registrerad förrän man lämnat in en projektplan och fått den godkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin