Studera utomlands

Perugia, Italien. Perugias universitet lockar studenter från hela världen.

Vid institutionen för geovetenskaper har du möjlighet att göra en del av din utbildning utomlands. Genom att studera eller praktisera i ett annat land har du stora möjligheter att förbättra dina språkkunskaper, öka din kulturella förståelse och få en värdefull merit till arbetsmarknaden. Utlandsstudier ger en unik erfarenhet och är för många studenter en av de bästa upplevelserna under hela studietiden.​ Sammanlagt har Uppsala universitet utbytesavtal med över 400 universitet i runt 50 olika länder.

Institutionens utbyten - ansök innan 15 februari

Ansökan öppnar 15/1 och stänger 15/2 för utbytesstudier nästkommande läsår (ht/vt/ht+vt).

Du som studerar vid Institutionen för geovetenskaper har möjlighet att åka på studentutbyte till något av våra 15 europeiska partneruniversitet. Ta chansen att studera utomlands med allt vad det innebär – lär dig ett nytt språk, träffa nya människor och lär känna en ny kultur!

Efter dina utbytesstudier skriver du om dina erfarenheter och deltar på olika informationsaktiviteter för att infomera andra.

Utbytesavtalen på Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten är tecknade med lärosäten som anses intressanta inom teknik och naturvetenskap och täcker oftast ett bredare ämnesområde.

Läs mer om utbyten på fakultetsnivå

Det finns också ett stort antal avtal tillgängliga för studenter på hela universitetet.

Läs mer om de generella avtalen på universitetet

Erasmuspraktik

Inom Erasmus+ finns möjlighet att få ett stipendium för att göra praktik, fältstudier eller någon annan form av studierelaterad aktivitet 2-12 månader vid ett företag, en organisation eller ett universitet i EU samt i Norge, Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Serbien eller Turkiet.

Läs mer om Erasmuspraktik

Ansökan ska innehålla nedan listade delar.

Ansök via MoveOn

Din ansökan bedöms av koordinatorn för utbytesstudier, prefekt för utbildning på grund- och avancerad nivå samt en lärarrepresentant. Vid urvalet sker en samlad bedömning av ansökans alla delar.

  • Academic Purpose Statement, ska vara på maximalt 600 ord och bedöms utifrån hur väl du motiverar och resonerar kring: ditt val av länder, universitet, kurser och deras koppling till dina nuvarande studier samt framtida karriär. Ditt APS ska skrivas på engelska.
  • Betyg från dina samtliga högskolestudier.
  • Universitetsurval, det är inte möjligt att söka till endast ett universitet, minsta antal universitet tillåtet att söka till är tre. Ange universiteten i prioritetsordning, eller indikera om du prioriterar universiteten lika högt.
  • Kursförslag, för varje universitet du söker till. Ofta finns bara föregående års kurser tillgängliga på partneruniversitetens hemsidor, utgå då från dessa. Slutgiltigt kursval sker först efter att du blivit antagen, och många gånger först vid ankomsten till utbytesuniversitetet.

Studier från andra lärosäten, svenska och utländska, kan ofta inkluderas i en examen. Detta regleras i högskoleförordningen. För att en bedömning skall göras måste man vara antagen till och bedriva studier vid universitetet.

Läs mer om tillgodoräknande

Kontakt

Oavsett om du vet vart du vill åka eller om du bara är nyfiken på att veta mer om utbyte eller praktik, kontakta institutionens koordinator för utbytesstudier för att få veta mer: exchange.students@geo.uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin