Studentservice

Institutionen för geovetenskaper har en egen studentservice med studievägledare, studieadministratörer och en koordinator för utbytesstudier som kan hjälpa dig med studier och praktik utomlands.

  • Våra studievägledare hjälper dig med frågor kring våra utbildningar och fristående kurser.
  • Våra kursadministratörer hjälper dig med registreringar och resultatrapportering.
  • Vår internationella koordinator hjälper dig med frågor som handlar om studentutbyten, Minor Field Studies med mera.

Du kan samtala med oss personligen, via Zoom eller via telefon. Ange vad du föredrar i bokningstexten. Om mötet hålls via Zoom blir du inbjuden till mötet i ett mejl.

Boka tid med oss

Studievägledare

Kandidatprogrammet i geovetenskap (för samhällsvetare samt för naturvetare)
studievagledare@geo.uu.se

Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap (Campus Gotland)
studievagledning-cg@uu.se

Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik
studievagledare-W@uadm.uu.se

Kandidatprogrammet i fysik, inriktning geofysik
studievagledare@physics.uu.se

Kandidatprogrammet i fysik, inriktning meteorologi
studievagledare@physics.uu.se

Masterprogrammet i geovetenskap, inriktning paleobiologi, naturgeografi, geologi och hydrologi
studievagledare@geo.uu.se

Masterprogrammet i fysik inriktning meteorologi eller geofysik
studievagledare@geo.uu.se

Masterprogram i hållbar utveckling samt fristående kurser i hållbar utveckling (CEMUS-kurser)
susdev@geo.uu.se

Masterprogrammet i vattenteknik
water.engineering@geo.uu.se

Magister- och masterprogram i vindkraftsprojektering (Campus Gotland)
studievagledning-cg@uu.se

Masterprogrammet, Hållbar och innovativ hantering av naturresurser (SINReM)
studievagledare@geo.uu.se

Masterprogrammet i paleobiologi (PANGEA)
studievagledare@geo.uu.se

Kursadministratörer

Kandidatprogram i geovetenskap
Masterprogram i geovetenskap
Masterprogram i vattenteknik
Fristående kurser (förutom för CEMUS och Campus Gotland)
Lars Andersson
018-471 37 89
lars.andersson@geo.uu.se

Masterprogrammet i hållbar utveckling
Fristående CEMUS-kurser
Jenny Thor
018-471 25 12
jenny.thor@geo.uu.se

Civilingenjörsprogram i miljö- och vattenteknik
Anna Hammerling
018-471 22 55
anna.hammerling@geo.uu.se

Magister- och masterprogram i vindkraftsprojektering (Campus Gotland)
Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap (Campus Gotland)
Fristående kurser inom vindkraft (Campus Gotland)
Ylva Anderberg
0498-10 82 41
ylva.anderberg@uadm.uu.se

Utbytesstudier

Internationell koordinator
exchange.students@geo.uu.se

Studentförsäkringar

Anna Hammerling
018-471 22 55
anna.hammerling@geo.uu.se

Studera med funktionsnedsättning

Vilket stöd du behöver, och kan få, beror på vilket hinder din funktionsnedsättning innebär för dig i studierna.

Läs mer om riktat pedagogiskt stöd:

Studera med funktionsnedsättning

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin