Kandidatprogram i energiomställning – hållbarhet och ledarskap

180 hp

Av de globala växthusgasutsläppen kommer 70 procent från produktion och användning av energi. Det är därför brådskande att vi ställer om våra energisystem. I kandidatprogrammet i energiomställning – hållbarhet och ledarskap tränas du att förstå och kombinera kunskap från olika vetenskapliga områden för att hantera komplexa frågeställningar om energi, omställningsprocesser och hållbarhet. På programmet läser du både tekniska och samhällsvetenskapliga ämnen.

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Kandidatprogrammet i energiomställning – hållbarhet och ledarskap ger dig ett helhetsperspektiv på energiområdet med bred förståelse för olika utmaningar och möjliga tillvägagångssätt i omställningsarbetet. Utbildningen behandlar även sociala perspektiv som deltagande och förändringsledarskap, vilka är nödvändiga i arbetet för långsiktig hållbarhet både globalt och lokalt.

Programmet fokuserar på förnybar energi och energieffektivisering med hänsyn till hållbarhetsmålen. I denna process finns ett stort behov av människor med tvärvetenskapliga kunskaper som kan kommunicera och samarbeta med olika aktörer över ämnesgränser. Du övas i att kritiskt analysera och utvärdera energiomställningen utifrån olika perspektiv, bland annat genom en aktiv studentmedverkan. Detta förbereder dig för samarbete med olika experter och intressegrupper, som ingenjörer, planerare, ekonomer och miljövetare.

Som student vid programmet kommer du att

  • få en en bred tvärvetenskaplig kunskapsbas om utmaningar och möjligheter med hållbar energiomställning
  • ha förmågan att leda och samordna omställningsprojekt tillsammans med aktörer från olika sektorer
  • få kunskaperna och färdigheterna som krävs för att ha en karriär inom energi och hållbar utveckling i privat eller offentlig sektor eller för att fördjupa dina kunskaper genom fortsatta akademiska studier.

Studentprofil

Du är intresserad av energi- och hållbarhetsfrågor och vill arbeta för att åstadkomma förändring gällande energifrågor. Du kommer att studera tillsammans med studenter från olika länder och med skilda bakgrunder - en mångfald gynnar utbildningens tvärvetenskapliga och internationella karaktär. Studentgruppen består av en relativt liten klass, vilket underlättar ett aktivt lärande. Du förväntas att delta aktivt i lärandeprocessen och är beredd att arbeta i grupp, kommunicera och samverka med olika aktörer i samhället.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen (Bachelor of Science) med hållbar energiomställning som huvudområde.

Programmet fokuserar på tre områden; hållbar energiomställning, miljövetenskap och industriell teknik med fokus på ledarskap. Dessa kan senare utgöra biområden i examen.

År 1

Första året får du en bred förståelse för området hållbar energiomställning. Fokus ligger på energi, energisystem och hållbarhetens tre dimensioner - ekologisk, social, ekonomisk. Studier inom projekt och ledarskap liksom vetenskapliga metoder introduceras tidigt för att sedan kunna tillämpas genom hela programmet.

År 2

Under andra året utvecklar du dina färdigheter att förstå, analysera och hantera en hållbar energiomställning med ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Dina kunskaper breddas genom kurser i biområdet miljövetenskap vilket ger dig perspektiv på samhällsplanering och miljörättvisa samt miljöekonomi.

År 3

Första terminen på ditt tredje år kan du välja mellan olika kurser, antingen vid Uppsala universitet, eller genom utbytesstudier vid något av våra partneruniversitet. Det finns även möjlighet att göra praktik under denna termin.

Under den sista terminen fokuserar vi på den vetenskapliga metoden samt examensarbete.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Ämnesfördelning inom programmet

Utbildningen är uppbyggd på två viktiga hörnstenar: aktiv studentmedverkan och tvärvetenskap. Du lär dig att hantera utmaningar i arbetet med en hållbar en energiomställning och programmet kombinerar teoretiska och praktiska studier. Övningar i skriftliga och muntliga kommunikativa färdigheter, samt lärande i grupp, är centralt i utbildningen.

Examinering och bedömning anpassas efter kursernas innehåll och mål. Det innebär att examinationsmetoderna varierar och dina kunskaper och förmågor utvärderas genom olika muntliga och skriftliga former, både enskilt och i grupp.

Alla kurser i programmet ges på engelska och studentgruppen är internationell.

Studera vid Campus Gotland

Programmet ges vid Uppsala Universitet på Campus Gotland i Visby. Här får du det bästa av två världar. Det stora universitetets bredd och tyngd inom utbildning och forskning, samt den unika studiemiljön vid ett mindre campus med ett tydligt fokus på hållbarhet.

Programmet rekommenderas för dig som har en drivkraft att arbeta inom den snabbt växande verksamheten kring energiomställning, ett område där det finns ett uttalat behov av tvärvetenskaplig kompetens. Arbetstillfällen finns både på nationella och internationella företag (till exempel energibolag, energibyråer och konsultföretag), organisationer och myndigheter på olika nivåer. Följande kompetens efterfrågas i arbetslivet:

  • Hållbarhetsspecialist
  • Energistrateg
  • Energi- och miljöhandläggare
  • Energi- och miljökommunikatör
  • Konsult
  • Rådgivare (till exempel inom politik och näringsliv).

"Det är ett väldigt stort fokus på energi och klimatfrågor i samhället idag, vilket vi också märker genom uttalade uppdrag till myndigheten. Efterfrågan är därför stor på medarbetare som har övergripande förståelse för sammanhangen inom energi- och klimatområdet. Det är viktigt att de har förmåga att sköta uppdrag som innebär samordning och samverkan med samhällets aktörer på ett smidigt och kreativt sätt."

  • Lena Kulander, Handläggare vid miljö- och vattenenheten, Länsstyrelsen.

Programmet ger möjlighet till vidare studier på avancerad nivå i Sverige och utomlands. Vid Uppsala universitet finns flera internationella masterprogram att välja mellan.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin