Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap

180 hp

Studieplan, TEO1K

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TEO1K
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 28 november 2017
Diarienummer
TEKNAT 2017/120

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Årskurs 2, preliminärt läsår 2019/2020

Termin 3

Samhällsplanering och miljörättvisa 10 hp

Samhällsförändring, deltagande och ledarskap 10 hp

Miljöekonomi och ekologisk ekonomi 10 hp

Termin 4

Drivkrafter och tekniska möjligheter för hållbar energiomställning 10 hp

Projekt i energisystem och ledarskap 10 hp

Ledningssystem, livscykelanalys och hållbarhet 10 hp

Årskurs 3, preliminärt läsår 2020/2021

Termin 5

Valfria kurser 30 hp

Termin 6

Projekt i tvärvetenskaplig praktik 10 hp

Vetenskaplig metod II 5 hp

Självständigt arbete i hållbar energiomställning 15 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin