Miljö och klimat i förändring

10 hp

Kurs, Grundnivå, 1GV172

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Visby, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Visby, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Visby, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen granskar miljö- och klimatförändringar under den senaste glaciala perioden (cirka 100 000 år före nutid). Naturliga klimatarkiv såväl som vegetations- och landskapsutveckling över tid diskuteras som bevis för miljö- och klimatförändringar. Inverkan av mänsklig aktivitet på terrestra och akvatiska ekosystem med fokus på miljögifter samt förorenad mark och vatten.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin