Samverkan med Campus Gotland

Det pågår samverkan vid de flesta institutioner med verksamhet i Visby. Framförallt inom utbildning men även inom forskning och samhällsutveckling. Nedan berättar vi om några övergripande satsningar. Kontakt vid samverkan.

Samverkan bildobjekt

Partnerskap med Region Gotland

Region Gotland och Uppsala universitet har en överenskommelse om strategiskt samarbete för långsiktigt kunskapsutbyte mellan organisationerna.

Ett väl fungerande samarbete mellan universitetet, Region Gotland är viktigt för Region Gotlands, universitetets och hela Gotlands utveckling. Fokus för partnerskapet är för närvarande inom forskning och innovation samt inom utbildning och studentsamverkan. Läs mer om partnerskapet.

Region Gotland logotyp
Studenter

Blått Centrum Gotland

Blått Centrum Gotland (BCG) är en samverkan mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland om utvecklingsfrågor kring vatten - på land, vid kusten och i havet.

Blått Centrum Gotland

Science Park Gotland

Har du en affärsidé eller brinner du i allmänhet för innovation och entreprenörskap? Välkommen till Science Park Gotland (SPG), där man arbetar inom flera områden för att stötta hållbar tillväxt på Gotland. SPG driver även projekt och mötesplatser där verksamma i olika branscher får möjlighet att träffas och utvecklas.

Science Park Gotland har ett nära samarbete med Uppsala universitet och sitter på bottenplanet i D-huset. Läs mer om Science Park Gotland.

Alma at SPG

Bergmangårdarna

Researcher at the Bergman Estate

Uppsala universitet samarbetar med stiftelsen Bergmangårdarna på Fårö.

Stiftelsen, som förvaltar Ingmar Bergmans hemmiljö på Fårö, har som mål att skapa en uthållig och lågmäld möjlighet förbehållen konstnärer och forskare vars arbete utmärks av hög kvalitet i Ingmar Bergmans anda. Samarbetet mellan Stiftelsen och universitetet är en viktig del i detta arbete.

I dagsläget innebär samarbetet att forskare vid universitetet ges en möjlighet att bo och arbeta på Bergmangårdarna i en till två veckor. Information om samarbetet och om hur du som forskare vid Uppsala universitet gör en ansökan kan du få via mejladressen bergmanstay@uu.se.

Läs mer om Bergmangårdarna

Studenter

GRASS Fellow

Baltic Art Center (BAC) och Uppsala universitets forskarskola i hållbar utveckling (GRASS) har tillsammans startat Sveriges första konstnärliga gästforskarprogram.

Mer information om GRASS Visiting Fellow programme

Samverkan på Gotland

Universitetet verkar mitt i det samhälle som det är en del av. I både utbildning och forskning är kontakter och samspel med olika aktörer i samhälle och näringsliv avgörande.

Genom Campus Gotland vill universitetet spela en viktig roll i den regionala utvecklingen. Bland annat handlar det om att utveckla interaktionen med det gotländska samhället. Det sammanfaller med universitetets mål och strategier för Campus Gotland.

Campus Gotland

Kontakta oss!

Om du har frågor kring samverkan med Uppsala universitet - Campus Gotland, kontakta gärna oss!

UUCG bildobjekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin