Strategiskt partnerskap med Region Gotland

Region Gotland och Uppsala universitet har en överenskommelse om strategiskt samarbete för långsiktigt kunskapsutbyte mellan organisationerna. Målet är att stärka den regionala utvecklingen på Gotland inom en rad områden.

Regionen och universitetet (och tidigare Högskolan på Gotland) har samverkat under lång tid men i och med partnerskapsavtalet som skrevs under 2016 vill vi fördjupa samarbetet.

Partnerskapsavtalet med Region Gotland går väl i linje universitetets Mål och strategier för Uppsala universitet i frågan om att främja regional samverkan.

Gotland – den innovativa kunskapsregionen i Östersjön

Genom samverkan kring forskning och innovation stärks Gotlands attraktionskraft, utvecklas välfärdstjänsterna och viktiga bidrag sker till nya och kunskapsintensiva företag på ön. Uppsala universitet stärker genom samverkan utbildningens och forskningens kvalitet. Under avtalsperioden läggs särskilt fokus på innovationskraft inom hälso- och sjukvårdsområdet och en hållbar samhällsutveckling.

Fokusområden 2021 - 2024

Forskning och innovation

Regionen och universitetet har en nära och tät dialog som leder till att flera forsknings- och innovationsprojekt kan genomföras i samverkan mellan parterna. Projekten bidrar till att utveckla välfärden, stärka utvecklingskraften på Gotland och att nå en hållbar tillväxt.

Utbildning och studentsamverkan

Regionen och universitetet bygger långsiktiga relationer som stärker Gotland som en attraktiv plats för studier och arbete. Studenter ger regionens verksamheter kreativa impulser och får samtidigt fördjupade insikter i vad de framtida välfärdsutmaningarna kräver av oss. Viktiga kontakter knyts, utvecklingskraft och kompetensförsörjning stärks genom att Region Gotland och Uppsala universitet utvecklas tillsammans.

Ta del av partnerskapsavtalet mellan Uppsala universitet och Region Gotland här (pdf).

Partnerskapet stödjer innovation och forskning inom hälso- och sjukvården ihop med Science park Gotland

Innovationssystem Gotland är ett projekt som inriktar sig särskilt mot innovation och forskning i hälso- och sjukvården. I detta tvååriga projekt samverkar Region Gotland, Uppsala universitet och Science Park Gotland i syfte att stärka det gotländska innovationssystemet och näringslivet.

Läs mer om Innovationssystem Gotland på Region Gotlands webbplats.

Blått Centrum Gotland

Blått centrum Gotland är ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland.

Andra existerande samarbeten

Uppsala universitet och Region Gotland samverkar även i följande konstellationer:

Kontaktpersoner för partnerskapet

Uppsala universitet
Gustav Melén - samverkansledare UU Innovation: gustav.melen@uuinnovation.uu.se

Region Gotland

Catrine Wikström - samverkansledare: catrine.wikstrom@gotland.se

Läs också om partnerskapet på Region Gotlands webbplats.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin