Forskning

Det pågår forskning vid de flesta institutioner med verksamhet i Visby. Det är dock forskningen inom ett par ämnen som är unika för just Campus Gotland, nämligen inom vindenergi, kulturvård samt inom speldesign.

Forskning bildobjekt

Tvärvetenskaplig forskarskola i hållbar utveckling

Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskarskola inom hållbar utveckling har som främsta uppgift att bedriva forskning utifrån centrala samhällsutmaningar. Här undersöks frågor om bland annat förändrade energisystem, hållbar konsumtion och destinationsutveckling.

Om forskarskolan

Forskarskolan bildobjekt

Utnyttja potentialen vid Campus Gotland

Utbildnings- och forskningsmiljön vid Campus Gotland har särskilt goda förutsättningar för att pröva nya vägar och utnyttja potentialen i mång- och tvärvetenskap samt regional samverkan. Läs mer i Mål och strategier vid Uppsala universitet.

Innovationskraft på Uppsala universitet

Många produkter, tjänster och metoder som idag gör stor skillnad för människor världen över bygger på att forskare och studenter, själva eller tillsammans med andra, framgångsrikt vidareutvecklat idéer och forskningsresultat.

På Uppsala universitet kan innovativa idéer med verklig påverkanskraft helt enkelt dyka upp när som helst och var som helst. Och oavsett vad idéerna handlar om, finns verktygen och resurserna för att fånga upp och utveckla dem.

Välkommen till UU Innovation!

UU Innovation bildobjekt

Forskning för en bättre värld

Vid Uppsala universitet pågår forskning som hjälper oss att förstå vårt samhälle. Läs mer om forskning vid Uppsala universitet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin