Organisation för Campus Gotland

Nämnden, kollegiet, rektorsrådet samt administrativt stöd ansvarar för verksamheten vid Campus Gotland.

Drönarbild Campus Gotland

Rektorsrådet för Campus Gotland

Rektorsrådet har en strategisk roll given av rektor samt en operativ och samordnande roll. Rektorsrådet ska utveckla, samordna och synliggöra verksamheten vid Campus Gotland. Från 1 november 2023 är Jenny Helin rektorsråd för Campus Gotland.

Läs mer om rektorsrådet.

Jenny Helin rektorsråd

Nämnden för Campus Gotland

Nämnden för Campus Gotland ska arbeta med utveckling, samordning och ökad profilering av verksamheten, bland annat enligt följande:

 • stödja vetenskapsområden och fakulteter i att utveckla verksamheten på Campus Gotland och att integrera verksamheten inom universitetet,
 • till rektor lämna förslag vid utseende av rektorsråd för Campus Gotland,
 • ansvara för att utbildnings- och forskningsverksamheten vid Campus Gotland ytterligare profileras och föreslå fördelning av strategiska medel för insatser med syfte att stärka Campus Gotlands profilering,
 • verka för samordning av universitetets utbildnings- och forskningsverksamhet på Gotland,
 • samordna och utveckla universitetets samverkan med regionala aktörer på Gotland,
 • följa upp och utvärdera de utvecklingsinsatser som genomförs för att utveckla och stärka Campus Gotland som helhet.

Nämnden för Campus Gotland består av följande ledamöter (2023-06-07 - 2026-06-30):

Två studenter utses av studenterna och fackförbunden har närvaro- och yttranderätt.

Gotlandskollegiet

Gotlandskollegiet består av lärare och forskare med arbetsplats på Campus Gotland samt studenter.

Gotlandskollegiet är rådgivande till rektorsrådet för Campus Gotland i frågor rörande:

 • insatser för utveckling och ökad samordning av universitetets utbildnings- och forskningsverksamhet på Gotland,
 • universitetets samverkan med regionala aktörer på Gotland,
 • Campus Gotlands profilering.

Gotlandskollegiet ska i övrigt lämna synpunkter till universitetsförvaltningen genom avdelningen för gemensam service och administration kring:

 • infrastrukturella frågor såsom, den fysiska arbetsmiljön (undervisningslokaler, laborationsmiljöer, student- och personalytor m.m.) samt
 • det administrativa stödet på Campus Gotland.

Gotlandskollegiet består av följande ledamöter (2023-06-07 - 2026-06-30):

 • Jakob Berglund Rogert, universitetsadjunkt vid institutionen för speldesign
 • Andreas Hedrén, universitetsadjunkt vid institutionen för informatik och media
 • Stefan Ivanell, professor vid institutionen för geovetenskaper
 • Ann-Christin Karlsson, universitetslektor vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
 • Anna Karlström, universitetslektor vid konstvetenskapliga institutionen
 • Mia Ljungblom, universitetsadjunkt vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik
 • Anna-Carin Nordvall, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen
 • Gunilla Rosenqvist, projektledare vid institutionen för geovetenskaper
 • Erika Sandström, universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
 • Andreas Thor, universitetslektor vid institutionen för nordiska språk
 • Tre studenter ska utses av studenterna.

Närvaro- och yttranderätt:

 • Malin Dahlén, avdelningschef vid avdelningen för gemensam service och administration
 • Kirsten Åkerman, enhetschef vid universitetsbiblioteket/Almedalsbiblioteket

Fackförbunden har närvaro- och yttranderätt.

Text

Administrativt stöd vid Campus Gotland

Det administrativa stödet på Campus Gotland ombesörjs av flera avdelningar inom universitetsförvaltningen, bland annat av avdelningen för gemensam service och administration genom enheten för gemensam service - Campus Gotland.

Enheten för gemensam service - Campus Gotland har i uppgift att ansvara för intendenturfrågor samt arkiv och registratur vid Campus Gotland, åta sig universitetsgemensamma uppdrag inom studieadministration, studievägledning, stöd för funktionshinder, ansvar för reception/servicecenter, mötesservice, arbetsmiljöåtgärder samt fastighetsservice. Josefina Ahlvin är chef för enheten för gemensam service - Campus Gotland.

Viss samordning finns också mellan enheten och övriga universitetsgemensamma avdelningar/enheter verksamma på Campus Gotland. Det gäller frågor som rör antagning, examina, Ladok, internationalisering, studenthälsa, it/helpdesk, kommunikation, ekonomi, utredningar, säkerhetsfrågor samt stöd till rektorsrådet och till de institutioner som bedriver verksamhet vid Campus Gotland.

Malin Dahlén är chef för avdelningen för gemensam service och administration.

Förverkliga potentialen vid Campus Gotland

Campus Gotland ingår som ett av sex utvecklingsmål som ska förnya utbildning och forskning vid universitetet.

Mål och strategier för Uppsala universitet.

Bildobjekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin