Jobba vid Campus Gotland

Uppsala universitet är en lokal, nationell och internationell mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog. Vår viktigaste tillgång är alla medarbetare som tillsammans gör Uppsala universitet till ett av de 100 bästa universiteten i världen.

Jobba på Campus Gotland bildobjekt

Uppsala universitet - Campus Gotland är en arbetsplats med tät kontakt över ämnes- och institutionsgränser. Vi är ca 230 anställda, varav runt 170 är forskare/lärare och ett 60-tal medarbetare som jobbar med administrativt stöd. Dessa sammantaget representerar ett 20-tal institutioner från samtliga vetenskapsområden, universitetsbiblioteket via Almedalsbiblioteket samt Avdelningen för gemensam service och administration som en av avdelningarna som svarar för det administrativa stödet.

Campus Gotland har i dagsläget (2021/2022) cirka 2 200 helårsstudenter, varav circa 1 500 på campus. Läs om Campus Gotland i korthet.

Våra lokaler ligger mellan småbåtshamnen och Almedalen, i hjärtat av världsarvsstaden Visby. Läs mer om Visby och Gotland.

Lediga tjänster vid Uppsala universitet

Alla lediga jobb vid universitetet för närvarande.

UUCG bildobjekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin