Ett hållbart arbetsliv

Vi värnar våra medarbetares hälsa och arbetar systematiskt med att förbättra arbetsmiljön och skapa förutsättningar för balans mellan arbetsliv och fritid.

Kvalitetscertifierad arbetsplats

Uppsala universitet har fått kvalitetsutmärkelsen HR Excellence in Research vilket bland annat innebär att vi som arbetsgivare arbetar aktivt för att skapa en bra arbetsmiljö och goda anställningsvillkor för våra medarbetare.

HR Excellence in reearch logga.

Arbetstid

Vi tillämpar i regel flexibla arbetstider eller årsarbetstid för att bidra till balans mellan arbetliv och fritid. Tiderna varierar dock beroende på personalkategori och kollektivavtal.

Coco Norén and Anders Hagfeldt sitting on horses.

Friskvård och hälsa

Vi ger upp till 2 000 kronor per år för att täcka kostnaderna för din friskvård. Då får också utöva friskvård på betald arbetstid en timme per vecka samt viss läkemedelssubvention. Medarbetare kan dessutom få subventionerad massage i universitetets lokaler. Genom vår företagshälsa erbjuds medarbetare en hälsoundersökning vid olika åldrar.

Arbetsmiljö och trivsel

Vi arbetar ständigt med det systematiska arbetsmiljö- och likavillkorsarbetet för att främja hälsa och trivsel arbetsplatsen. Vår målsättning är att skapa förutsättningar för en arbetsmiljö som kännetecknas av arbetsglädje, tillit, respekt, utvecklingsmöjligheter, delaktighet och trygghet.

Alla medarbetare ska ha en hälsosam arbetsbelastning, det vill säga balans mellan krav och resurser i arbetet samt förutsättningar att förena arbetsliv och fritid.

Vi har nolltolerans mot utanförskap, kränkande särbehandling och diskriminering.

Mer information om vår policy för arbetsmiljö och lika villkor

Medarbetarskap

De grundläggande principerna i den statliga värdegrunden är demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet och service.

Universitetets medarbetarpolicy ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap utifrån den gemensamma värdegrunden för alla statligt anställda. Medarbetarpolicyn lyfter vikten av att vi alla har ansvar för ömsesidiga relationer, förhållningssätt och beteende mot varandra vilket bidrar till gott arbetsklimat.

Mer information om Uppsala universitets medarbetarpolicy

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin