Karriär och kompetens

Vi arbetar kontinuerligt med kompetens- och karriärsutveckling för att ge våra medarbetare möjlighet att bredda och fördjupa sina kunskaper och färdigheter. Här presenteras ett urval av de kurser och möjligheter vi erbjuder.

Fortbilda dig utomlands

Här verkar vi i en internationell miljö med kollegor från många delar av världen. Som medarbetare får du möjlighet att tillägna dig interkulturell kompetens och stärka förutsättningarna för utveckling och konkurrenskraft i ett globalt perspektiv. Vi uppmuntrar till internationellt utbyte med andra lärosäten och erbjuder stöd vid mottagande av utländska forskare och lärare. Via Erasmusprogrammet kan du ansöka om medel för att undervisa eller fortbilda dig utomlands.

Solig dag i Carolinaparken, två personer sitter vid ett bord och läser.

Utveckla din engelska på arbetstid

Enheten för professionell engelska erbjuder flera olika kurser och workshops per termin. Här får du som anställd möjlighet att utveckla både ditt skrivande och tal.

Utveckla din pedagogik

Enheten för universitetspedagogik erbjuder ett tiotal kurser som kan hjälpa dig att utvecklas i din roll som lärare. Kurserna handlar bland annat om grundläggande högskolepedagogik, examination, handledning av doktorander och mentorskap.

Utveckla ditt ledarskap

Det finns en mängd kurser och program för dig som vill utveckla dina ledaregenskaper. Enheten för karriär och ledning i akademin erbjuder allt från rena ledarskapskurser till workshops där du lär dig att hantera bluffsyndromet.

Kemidoktorand som mekar med utrustningen i labbet.

Låt din forskning göra nytta i samhället

Vi uppmuntrar forskare att sprida sina upptäckter så att de kommer det övriga samhället till gagn. UU innovation hjälper bland annat till med rådgivning, mentorskap och finansiering så att du ska kunna utveckla dina idéer och forskningsresultat. UU samverkan hjälper dig i sin tur att hitta samarbetspartners utanför akademin.

Bli trygg i rollen som ledare

HR-avdelningen erbjuder stöd och kurser för vicerektorer, dekaner, prefekter och chefer. Syftet är att ge dig ökad trygghet och kompetens i chefsrollen och skapa förutsättningar för utveckling av ett tydligt och välfungerande ledarskap.

Fler kurser

Mer information om kompetensutveckling och karrär

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin