Introduktionsdagar inom hållbarhet

Sedan 2018 bjuder Uppsala universitet Campus Gotland in studenter vid program med fokus på hållbar utveckling till 'Searching for Sustainability' - en mötesplats för lärare och studenter med olika bakgrund. Här påbörjar vi en kritisk diskussion om vad hållbarhet innebär och arbetar tillsammans över program- och ämnesgränserna med vår tids stora utmaningar.

Filmen nedan är inspelad under det första evenemanget som ägde rum 2018.

Hållbarhetsutmaningar är vilda (wicked)

De flesta av oss vill leva ett gott liv. Samtidigt måste jordens resurser räcka till för alla och förvaltas på ett hållbart sätt. Utmaningarna som uppstår är många gånger komplexa och svårlösta inom en rad områden som klimat, rättvisa och biologisk mångfald.Forskningen beskriver dem som "vilda", på engelska wicked, och de kännetecknas av att sakna klara och tydliga lösningar som varken är rätt eller fel. Vilda problem hänger samman, är beroende av varandra och kan förklaras på olika sätt.

Så kan vi tackla vilda utmaningar

  • nya angreppsätt
  • olika perspektiv
  • kreativa ideér
  • system- och framtidstänkande

Läs mer

Studenter utforskade hållbarhet tillsammans under ämnesöverskridande introduktionsdagar

Introduktionsdagar på Campus Gotland med fokus på hållbarhet

Program Searching for Sustainability 2023

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin