Sustainability Talks

Sustainability Talks är en seminarieserie på Campus Gotland med ambitionen att koppla samman utbildning och forskning med vår tids hållbarhetsutmaningar. Här ges gästföreläsningar av forskare vid Uppsala universitet och andra lärosäten, både i Sverige och utomlands. Även studenter har möjlighet att presentera sina arbeten. Seminariet bildar en tvärvetenskaplig miljö och mötesplats för öppna diskussioner om hållbarhet.

Sustainability Talks är öppet för alla.

Tidigare seminarier

21 september 2023
Från erövring till hemkomst - ett nytt språk för företagande utvecklat på Gotland?
Samtalsledare: Matilda Dahl, Universitetslektor, Uppsala universitet, Jenny Helin, Universitetslektor, Uppsala universitet.

27 april 2022 | Vad innebär lagrådets kritik och vad kan hända nu?
Föreläsning med Patrik Bremdal, universitetslektor, Juridiska institutionen, Uppsala universitet.

20 april 2022 | Att upptäcka underjorden: En argentinsk akvifärs sociala liv
Föreläsning med Susann Baez Ullberg, universitetslektor, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Uppsala universitet.

13 april 2022 | Det osynliga vattnet – grundvattnets centrala roll i samhället Föreläsning med Roger Herbert, docent, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet.

23 mars 2022 | Cement och betong – att hushålla med världens mest använda byggmaterial
Föreläsning med Johan Silfwerbrand, professor, Institutionen för byggvetenskap, KTH.

5 februari 2020 | Learning to live with a lively planet (2) What does climate change mean for intergenerational relations on Gotland? Workshop med Keri Facer, gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning klimatledarskap, om relationer och utbyte mellan generationer i skenet av klimatförändringar. Seminariet är en fortsättning på hennes öppningstal vid Uppsala universitet 2019 Learning to live with a lively planet

Till inspelningen med Keri Facer (YouTube)

29 oktober 2019 | Sustainability in the Reality of War Gotlandsbaserade fotografen Hady Kareka pratar om och visar sina bilder från krigsdrabbade områden i Mellanöstern. Utställningen formar ett samtal om krig, konflikt och utsatthet i relation till hållbar utveckling.

7 juni 2019 | Sustainability Symposium 2019 Studenter från Kandidatprogrammet i miljövetenskap och Masterprogrammen i hållbar destinationsutveckling; Kulturarv och hållbarhet; Humaniora; och Hållbart företagande och ledning presenterar sina uppsatser.

28 mars 2019 | Building a University for the Common Good? Addressing Climate Change Together Uppsala universitets tredje gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning klimatledarskap Keri Facer om vad som krävs för att bygga en stark samverkan mellan universitet och samhällen i syfte att mildra och anpassa samhället till klimatförändringarna och dess effekter.

Till inspelningen med Keri Facer (YouTube)

20 februari 2019 | Filmvisning av dokumentären If a tree falls som berättar historien om Earth Liberation Front och dess medlemmar. Reflektion och diskussion med miljöjurist Gunilla Högberg Björck.

Trailer If a tree falls (YouTube)

7 december 2018 | To imagine global change - beyond thought and through emotion Vår kollektiva existens står inför stora utmaningar. Hur kan vi inspirera och inspireras till att agera och ställa frågor på nya sätt i en värld som behöver nya och kreativa förhållningsätt och metoder? Vanessa de Oliveira Andreotti, University of British Columbia, Canada.

Till inspelningen med Vanessa de Oliveira Andreotti (YouTube)

23 oktober 2018 | Shojin Cuisine and Food design Den buddistiska stjärnkocken Toshio Tanahashi delar med sig av sina erfarenheter av den vegetariska kokkonsten Shojin ryori.

26 september 2018 | Towards renewable energy. Karin Edberg, doktorsexamen i sociologi vid Södertörns högskola med inriktning mot energiutmaningar, och Nermina Saracevic, före detta masterstudent vid Campus Gotland med fokus på vindkraft samt vinnare av Global Swede 2018, berättar om sina arbeten och vägar mot hållbar energi.

1 juni 2018 | Sustainability Symposium 2018. Studenter från magisterprogrammet i hållbart företagande och ledning presenterar sina uppsatser.

9-14 april 2018 | Sustainability Talks skrivretreat Inbjudna doktorander inom hållbar utveckling bjuds in till skrivretreat och kunskapsutbyte på Campus Gotland.

7 februari 2018 | Climate change - a perfect moral storm? Hur kan vi relatera till och bidra till lösningar på vår tids största sociala och miljömässiga utmaningar? Kevin Anderson, Uppsala universitets andra gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning på området klimatledarskap. Folke Tersman, professor i praktisk filosofi vid filosofiska institutionen vid Uppsala universitet.

Till inspelningeen med Kevin Anderson (YouTube)
Till inspelningen med Folke Tersman (YouTube)

8 november 2017 | Filmseminarium The Venice Syndrome Dokumentären skildrar det ökande fenomenet massturism i populära städer och är särskilt relevant för Visby som nu satsar på kryssningsturism. Diskussion efteråt med studenter, lärare, och lokalbor om kulturarv, bevarande och massturismens effekter.

Trailer The Venice Syndrome (Vimeo)

20 september 2017 | What does water mean to us? Anna E Weiser har arbetat med ett projekt tillsammans med Länsstyrelsen på Gotland där hon spelat in och fotograferat åar och vattendrag för att utforska kopplingen mellan människor och vatten som resurs. David O. Kronlid, Swedesd, berättar om ett pågående forskningsprojekt som belyser kunskapsluckan som uppstår inom organisationer och institutioner när man tvingas hantera hållbarhetsfrågor, exempelvis vattenbrist.

2 juni 2017 | Sustainability Symposium 2017 Studenter från över tio länder inom Magisterprogram i hållbart företagande och ledning vid Campus Gotland presenterar sina uppsatser inom en mängd olika områden, bland annat kring vattensituationen på Gotland, om lokalt näringslivs hantering av hållbarhetsfrågor, sociala innovationer, hållbar livsmedelproduktion mm.

Till inspelningen med masterstudenterna (YouTube)

22 februari 2017 | Accelerating towards Paris: how informed hope and action can Trump despair. Kevin Anderson, Uppsala universitets andra gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning på området klimatledarskap.

6 november 2016 | The battle of sustainability will be won or lost in cities. Thomas Elmqvist, Professor vid Stockholm Resilience Centre deltog i FN:s konferens om hållbar stadsutveckling Habitat III där den nya agendan New Urban Agenda (NUA) som ska sätta politiskt fokus på hållbarhetsfrågor kopplat till urbaniseringen de kommande 20 åren antogs. Seminariet är en unik möjlighet att få insyn i arbetet med hållbar stadsutveckling på lokal, regional och global nivå.

14 september 2016 | On the roads towards greater responsibility. A critical approach to a sustainable lifestyle. Jesse Schrage, tidigare student, Uppsala universitet. Do we aid by choosing fairtrade? Isabelle Guselin, tidigare student, Uppsala universitet.

27 januari 2016 | Report from Paris: International cooperation and the challenge of climate change. Doreen Stabinsky, professor i global miljöpolitik vid College of the Atlantic i Bar Harbor, Maine, USA och Uppsalas första gästprofessor i Climate Change Leadership på Niklas Zennströms klimatprofessur.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin