Etikbloggen: en forskningsblogg från CRB

Besök Etikbloggen eller den engelskspråkiga systerbloggen Ethics Blog.


 • Filosofi på en stol


  Filosofi är en ovanlig verksamhet, bland annat för att den i så hög utsträckning kan bedrivas stillasittande. Filosofer behöver inga forskningsfartyg, laboratorier eller arkiv för att arbeta med sina frågor. Bara en stol att sitta på. Varför är det så? Svaret är att filosofer granskar våra sätt att tänka, och vi är aldrig någon annanstans […]
  Inlägget Filosofi på en stol dök först upp på Etikbloggen.

  Läs mer

 • Vård i livets slutskede: etiska utmaningar för intensivvårdssköterskor


  På en intensivvårdsavdelning övervakas och behandlas svårt sjuka patienter som behöver medicinskt och tekniskt stöd för centrala kroppsliga funktioner, såsom andning och cirkulation. Vanligen går det bra, men inte alla patienter överlever, trots den avancerade och specialiserade vården. En intensivvårdsavdelning kan vara en påfrestande miljö för patienten, inte minst på grund av den tekniska utrustning […]
  Inlägget Vård i livets slutskede: etiska utmaningar för intensivvårdssköterskor dök först upp på Etikbloggen.

  Läs mer

 • Ödmjukhet inför frågan om artificiellt medvetande


  Möjligheten av artificiellt medvetande har på senare tid blivit en fråga som alltfler tar på allvar. Utan att fundera alltför länge kring vad det kan betyda, frågar somliga redan ”När kan vi förvänta oss det?”, som om man spekulerade kring lanseringen av en ny, tekniskt avancerad produkt: medveten AI. Parallellt med denna förväntan om stora […]
  Inlägget Ödmjukhet inför frågan om artificiellt medvetande dök först upp på Etikbloggen.

  Läs mer

 • Självklart, men: etik i palliativ praktik


  Det i princip självklara kan visa sig mindre självklart i praktiken. Det vore åtminstone en möjlig tolkning av en ny studie om etik i palliativ vård. Palliativ vård ges till patienter med livshotande sjukdomar som inte kan botas. Även om palliativ vård ibland kan bidra till att förlänga livet något, ligger fokus på att förebygga […]
  Inlägget Självklart, men: etik i palliativ praktik dök först upp på Etikbloggen.

  Läs mer

 • Vad döljer sig bakom begreppet forskningsintegritet?


  För att motverka vetenskaplig oredlighet och skadlig forskning talar man ofta om skydda och stödja forskningens integritet. Begreppet tycks täcka tre olika aspekter av forskning, möjligen utan att man alltid är helt medveten om skillnaderna. Begreppet kan syfta på individuella forskares karaktärsdrag, som att forskaren värdesätter sanning och precision samt har goda avsikter. Men begreppet […]
  Inlägget Vad döljer sig bakom begreppet forskningsintegritet? dök först upp på Etikbloggen.

  Läs mer

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin