Utbildning vid Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Studenter, forskare, anställda och beslutsfattare hanterar etiska dilemman. Genom utbildning erbjuder vi de verktyg de behöver för att kunna identifiera vilka värden som står på spel, reflektera över och hantera etiska problem.

Vi bygger kunskap & kompetens

Vi undervisar i etik för doktorander och studenter på grund- och avancerad nivå. Centret erbjuder flexibla moduler för forskningsetik och akademisk integritet som kan anpassas för olika områden och yrkesgrupper. Vi arbetar också med kommunikationsträning för doktorander och forskare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin