Om Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

En mångvetenskaplig forskningsmiljö med fokus på frågor som rör etik, filosofi och samhälle.

Centrum för forsknings- & bioetik (CRB) är ett fakultetsövergripande centrum som leds av en styrelse som består av representanter från samtliga vetenskapsområden vid Uppsala universitet. Administrativt tillhör vi Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Medicinska fakulteten. Centret leds av en föreståndare som är ansvarig inför centrets styrelse och en forskargruppsledare som är ansvarig inför institutionens styrelse.

Ledning

Forskare, lektorer & professorer

Doktorander och forskningsassistenter

Associerade forskare

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin