Kajsa Norberg Wieslander

Doktorand som undersöker etiska frågor i klinisk forskning med barn med fokus på barn med cancer och rekrytering och samtycke.

Kajsa Norberg Wieslander är doktorand inom medicinsk etik och hennes forskning berör etiska frågor i forskning med barn i sjukvården. Hennes kompetensområden rör rekrytering och samtycke, däribland aspekter som barns sårbarhet, delaktighet och medbestämmande i beslut. Hon har även erfarenhet av psykologisk interventionsforskning och ett intresse för forskningsmetodologiska frågor.

Kajsa Norberg Wieslander har en kandidatexamen i beteendevetenskap och en masterexamen i psykologi från Uppsala universitet. Kunskapen om hur människor fungerar psykologiskt och socialt använder hon för att berika förståelsen för medicinetiska frågor.

Familjers upplevelser av forskningsrekrytering

Familj

Många familjer inom barncancervården tackar ja till forskning så att kunskapen om barncancer ökar. Idag saknas kunskap om hur barn och föräldrar upplever att bli tillfrågade om forskning och bestämma om barnet ska vara med. Därför vill vi utforska familjers upplevelser av att bli rekryterade till forskning. På så vis kan vi erbjuda rådgivning till forskare om hur man gör det på bästa sätt.

Familjers upplevelser av forskningsrekrytering

Publikationer

  • Ethics in child research
  • Paediatric ethics
  • Ethics in elderly care
  • Ethics in palliative care
  • Academic integrity
  • Qualitative methods
  • Interview methods

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin