William Bülow O'Nils

Universitetslektor i biomedicinsk etik, med forskningsfokus på normativa frågeställningar som uppstår i skärningspunkten mellan etik, juridik och policy.

William Bülow O’Nils är universitetslektor i biomedicinsk etik. Han har tidigare arbetat som forskare i praktisk filosofi vid filosofiska institutionen vid Stockholms universitet. Dessförinnan var han postdoktor vid Stockholms Centrum för Krigs- och fredsetik. Han har även tidigare arbetat som visstidsanställd lektor i medicinsk etik vid Centrum för Hälso- och Sjukvårdsetik vid Karolinska Institutet i Stockholm. Han disputerade i filosofi vid Institutionen för Filosofi och Historia vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm 2017.

Publikationer

  • Klinisk etik
  • Folkhälsoetik
  • Forskningsetik
  • Vetenskapsfilosofi

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin