Hälso- och sjukvård, folkhälsa & yrkesetik

Vi utforskar etiska frågor som uppstår i klinisk praxis och omvårdnad, preventivt arbete och styrning av hälso- och sjukvården. Fokus ligger på policy, organisation, professionella roller och värdekonflikter.

Vårt arbete med hälso- och sjukvård, folkhälsa & yrkesetik

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin