Dialog, policy & kommunikation

Vi utforskar aktuella etiska frågor tillsammans med företrädare för olika intressen för att ta reda på hur vi kan och bör kommunicera med medborgare, patienter och olika professioner kring forskning, risk och ansvar.

Vårt arbete med dialog, policy & kommunikation

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin