STARBIOS2

En ansvarsfull biovetenskap med hjälp av handlingsplaner för Responsible Research & Innovation (RRI) med fokus på relationen mellan vetenskap och samhälle, och att engagera olika intressenter i forskning- och innovationsprocesser.

 • Period: 2016-05-01 – 2020-07-31
 • Budget: 40 185 352 kr
 • Finansiär: EU – Horizon 2020
 • Bidragstyp: Projektbidrag

Nycklarna till den ansvarsfulla biovetenskapen

STARBIOS2-projektet fokuserade på att främja ansvarsfull forskning och innovation (det ramverk som EU-kommissionen kallar Responsible Research & Innovation, eller RRI) inom biovetenskaperna. Sex organisationer implementerade handlingsplaner med fokus på strukturell organisatorisk förändring. Med fokus på att skapa förutsättningar för goda relationer mellan vetenskapen och resten av samhället.

Lärdomarna som organisationerna tog med sig från arbetet finns redovisade i en uppsättning praktiska riktlinjer och en modell för hur sådana förändringar kan genomföras. Målet var att möjliggöra förändringar i riktning mot samhällelig förankring och acceptans av biovetenskaplig forskning, både i Europa och globalt. Det innebär bland annat mer dialog med aktörer och intressenter utanför forskarvärlden.

Uppsala universitets Centrum för forsknings- & bioetik bidrog deltog i projektet och bidrog med sin mångåriga erfarenhet av forskningskommunikation. Specifikt med nyttogörandet av projektets resultat som ledare av arbetspaketet om kommunikation, dissemination och exploatering av resultat.

Besök projektets hemsida

 • University of Rome Tor Vergata, Italien
 • Oxford University, Storbritannien
 • Agrobioinstitute, Bulgarien
 • University of Primorska, Slovenien
 • University of Gdansk, Polen
 • University of Bremen, Tyskland
 • Aarhus universitet, Danmark
 • Laboratory of Citizen Science, Italien
 • Uppsala universitets Centrum för forsknings- & bioetik, Sverige

Consulting partners

 • University of Maryland, USA
 • Oswaldo Cruz Foundation, Brasilien
 • International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, Sydafrika

Vi som arbetar i projektet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin