ConcePTION

Precis som alla andra behöver gravida och ammande ibland använda läkemedel. ConcePTION utvecklar ett ekosystem för övervakning och kommunikation av läkemedelssäkerhet under graviditet och amning.

  • Period: 2019-04-30 – 2024-12-31
  • Budget: 7 397 549 kr
  • Finansiär: Innovative Medicines Initiative
  • Bidragstyp: Projektbidrag

Aktuella studier om läkemedlet Prednisolon och Metformin

Ammar du och tar något av läkemedlen Metformin eller Prednisolon? Vi söker nu deltagare till två studier om läkemedelsbehandling i samband med amning, om Metformin respektive Prednisolon. Syftet med studierna är att bidra med kunskap om hur mycket av läkemedlen som passerar över i bröstmjölk och till det ammade barnet. Resultaten från studierna kan bidra till att skapa bättre beslutsunderlag för hälso- och sjukvårdspersonal som ger råd och rekommendationer om läkemedelsanvändning vid amning, och därmed hjälpa ammande personer att fatta välgrundade beslut om att använda läkemedel i samband med amning.

Huvudansvarig för studien är Uppsala Universitet. För mer information om studien och vad det innebär att delta, kontakta Mats G. Hansson.

Metforminstudien

Prednisolonstudien

Läkemedelssäkerhet under graviditet och amning

Precis som alla andra behöver gravida och ammande ibland använda läkemedel. För många läkemedel saknas det dock tillräckliga underlag för hur läkemedlet kan påverka barnet. Det har i många fall inneburit att man av försiktighetsskäl sätter ut läkemedlet eller rekommenderar mamman att antingen inte bli gravid eller att avstå från att amma.

ConcePTION är ett offentligt-privat forskningsprojekt, finansierat av Innovative Medicines Initiative, med syfte att öka kunskapen om läkemedel som tas under graviditet och amning. Inom projektet ConcePTION pågår flera studier för att utreda läkemedels påverkan både under graviditet och vid amning. ConcePTION syftar till att etablera ett pålitligt ekosystem som effektivt, systematiskt och på ett etiskt ansvarsfullt sätt kan generera och sprida tillförlitlig evidensbaserad information om effekterna av läkemedel som används under graviditet och amning till kvinnor och deras vårdgivare. Detta kommer att uppnås genom att inom ett omfattande nätverk generera, katalogisera, länka, samla in och analysera data från farmakovigilans (övervakning av säkerheten hos läkemedel för att identifiera risker), modellering, rutinsjukvård och bröstmjölksprover.

Mer än 5 miljoner kvinnor blir gravida i EU varje år och en majoritet tar minst en medicin under graviditeten. Så få som 5% av tillgängliga läkemedel har övervakats tillräckligt, testats och märkts med säkerhetsinformation för användning hos gravida och ammande kvinnor. Området, även om det i sig är svårt att studera, har lidit av brist på systematiskt samlade insikter som kan leda till effektivare datagenereringsmetoder. Fragmentering och felaktig information leder till förvirrande och motsägelsefull kommunikation och uppfattning om risker av både hälso- och sjukvårdspersonal och kvinnor och deras familjer.

ConcePTION i Sverige

I Sverige ska vi i två demonstrationsstudier samla in bröstmjölk samt blodprover från mamman och barnet för två läkemedel: metformin och prednisolon. I båda fallen finns det för närvarande begränsat med data, som är delvis gamla från 1970-talet, delvis analyserade med föråldrade metoder. Proverna transporteras till Uppsala Biobank för förvaring och analyseras vid Institutionen för farmaci, Uppsala universitet.

Aktuella studier

Ammar du och tar något av läkemedlen Metformin eller Prednisolon? Vi söker nu deltagare till två studier om läkemedelsbehandling i samband med amning, om Metformin respektive Prednisolon. Syftet med studierna är att bidra med kunskap om hur mycket av läkemedlen som passerar över i bröstmjölk och till det ammade barnet. Resultaten från studierna kan bidra till att skapa bättre beslutsunderlag för hälso- och sjukvårdspersonal som ger råd och rekommendationer om läkemedelsanvändning vid amning, och därmed hjälpa ammande personer att fatta välgrundade beslut om att använda läkemedel i samband med amning.

Sponsor för studierna är Uppsala Universitet och huvudansvarig forskare är Mats G. Hansson. För mer information om studierna och vad det innebär att delta, besök hemsidan för Metforminstudien och Prednisolonstudien eller kontakta ansvariga för studierna via e-post: metforminstudien@uu.se och prednisolonstudien@uu.se.

Besök projektets hemsida

ConcePTION-projektet har 88 partners i 22 länder

Uppsala universitets deltar i projektet genom Centrum för forsknings- & bioetik och Institutionen för farmaci.

Vi som arbetar i projektet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin