RELIABLE

Multipel skleros är en sjukdom som påverkar det centrala nervsystemet. RELIABLE-projektet arbetar för att kunna begränsa sjukdomens utveckling – så tidigt som möjligt och med personanpassad behandling.

  • Period: 2022-11-21 – 2025-12-01
  • Budget: 3 400 000 kr
  • Finansiär: EU, Vinnova
  • Bidragstyp: Projektbidrag

Precisionsmedicin för multipel skleros

Multipel skleros upptäcks ofta tidigt. Det går inte att bli helt fri från sjukdomen. Men det finns sätt att bromsa insjuknandet.

RELIABLE-projektet utforskar utvecklingen, effekten och genomförbarheten av personanpassad bedömning och rehabilitering för patienter med multipel skleros som upptäckts tidigt. Med personanpassade interventioner för att förbättra patienternas livskvalitet och minska risken för framtida funktionsnedsättning hos patienter som ännu inte uppvisat tydliga tecken på neurologisk dysfunktion. Det gör man genom en omfattande bedömning av samsjuklighet, livsstil, FMRI-undersökningar, neuropsykologiska faktorer, gångstil och balans. Utifrån dessa beräknas patienternas risknivå för vidare sjukdomsutveckling under det kommande året – vilket skapar förutsättningar för förebyggande åtgärder som livsstilsrådgivning och fysioterapi.

Uppsala universitets Centrum för forsknings- & bioetik bidrar med ett särskilt fokus på hur patienters avvägningar mellan risk och nytta, så kallade patientpreferenser, och värderingar kan bidra till personanpassningen av rehabilitering och interventioner.

Besök projektets hemsida

  • Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, Italien
  • Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Italien
  • Sheba Medical Center, Israel

Vi som arbetar i projektet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin