Mind the Risk

Modern technology rasies questions and concerns when it comes to evaluating and dealing with genetic risk information, both as professional health care givers and as patients.

  • Period: 2014-01-01 – 2019-12-31
  • Budget: 35 899 998 kr
  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
  • Bidragstyp: Projektbidrag

Hur ska man hantera information om genetisk risk?

Forskare hittar ständigt nya sätt att upptäcka genetisk variation och länka fynden till sjukdomsrisker och till hur effektiv viss behandling skulle vara för personer med just den genetiska variationen. Forskningen producerar mer och mer information, men vi vet inte riktigt hur den ska hanteras.

Mind the Risk-projektet var ett internationellt och multidisciplinärt forskningsprojekt som pågick i sex år. Målsättningen var att ta tag i de brådskande etiska frågeställningarna som väcks av den ständigt ökande mängden genetisk riskinformation i omlopp - för att förbättra sjukvården. Tillsammans tog forskarna fram ett filosofiskt och begreppsligt ramverk som tillsammans med historiska och socio-kulturell analys av de frågor den etiska riskinformationen väcker, empirisk undersökning av riskuppfattning och preferenser och etisk analys. Allt för att guida reglering och hantering av genetisk information och riskinformation inom olika de olika sammanhang där den är relevant.

Projektet arbetade för att...

  • Utveckla en begreppsram för genetisk riskinformation och dess hantering
  • Utvärdera uppfattningar och utvärdering av genetisk risk inom olika grupper
  • Utvärdera de etiska, psykologiska och sociala följderna av den allt större tillgången till riskinformation vi kan få från genetisk och annan medicinsk teknologi
  • Utforska nya former för att kommunicera och informera om genetisk riskinformation, och utveckla verktyg för att kommunicera om den på ett bra sätt

Mind the Risk var ett sexårigt internationellt samarbete med forskare från Uppsala, Birmingham, Göttingen, Manchester, Milano och Stockholm som finansierades av Riksbankens Julileumsfond.

Projektet koordinerades från Uppsala universitets Centrum för forsknings- & bioetik.

Vi som arbetar i projektet

Bunnewell S, Wells I, Zemedikun D, et al. Predictors of perceived risk in first-degree relatives of patients with rheumatoid arthritis. RMD Open 2022;8:e002606. doi:10.1136/ rmdopen-2022-002606

Wells I, Zemedikun DT, Simons G, Stack RJ, Mallen CD, Raza K, Falahee M. Predictors of interest in predictive testing for rheumatoid arthritis among first degree relatives of rheumatoid arthritis patients. Rheumatology (Oxford). 2022 Aug 3;61(8):3223-3233. doi: 10.1093/rheumatology/keab890.

Singhal, J., Wells, I., Simons, G. et al. Public perceptions of predictive testing for rheumatoid arthritis compared to breast cancer and early-onset Alzheimer’s disease: a qualitative study. BMC Rheumatol 6, 14 (2022). DOI: 10.1186/s41927-021-00244-w

Kilhlbom U, Hansson MG, Schicktanz S, (eds.), Mind the Risk – Ethical, social and psychological impacts of health risk information in the 21st century, Routledge, 2020

Hansson M, Holm A, Segerdahl P. Mind the Risk - Den genetiska riskinformaitonens etik för individ och samhälle: Slutrapport från ett forskningsprogram, Makadam Förlag, 2019

Bayliss K, Raza K, Simons G, Falahee M, Hanson M, Starling B & Stack RJ, Perceptions of predictive testing for those at risk of developing chronic inflammatory disease: a meta-synthesis of qualitative studies, Journal of Risk Research, 2018;21(2):167-189.

Bouder, F. Towards a concept of genetic risk tolerance: a risk analysis perspective, Journal of Risk Research, 2018;21(2):190-205.

Falahee M, Finckh A, Raza K & Harrison M 2019, 'Preferences of patients and at risk individuals for preventive approaches to rheumatoid arthritis' Clinical Therapeutics, vol. 41, no. 7, pp. 1346-1354. DOI: 10.1016/j.clinthera.2019.04.015

Falahee M, Simons G, Raza K & Stack RJ, Healthcare professionals’ perceptions of risk in the context of genetic testing for the prediction of chronic disease: A qualitative metasynthesis, Journal of Risk Research, 2018;21(2):129-166.

Falahee M., Simons G, Buckley CD, Hansson M., Stack RJ, & Raza Km, Patients' perceptions of their relatives' risk of developing rheumatoid arthritis and of the potential for risk communication, prediction and modulation, Arthritis Care & Research, published online 20 December 2016.

Falahee, M., Raza, K., Schicktanz, S., Wöhlke, S., Schaper, M. Written evidence submitted on behalf of the Mind the Risk Consortium to the Science and Technology Committee on commercial genomic testing (April 2019) https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/science-and-technology-committee/inquiries/parliament-2017/commercial-genomics-17-19/publications/

Georgsson S, Sahlin E, Iwarsson, Nordenskjöld M, Gustavsson P & Iwarsson E. (2016). Knowledge and Attitudes Regarding Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT) and Preferences for Risk Information among High School Students in Sweden, Journal of Genetic Counseling, published online 2 August 2016.

Gorini A & Pravettoni G, Why do we pay for information that we won’t use? A cognitive-based explanation for genetic information seeking, European Journal of Human Genetics, published online 9 September 2015

Inthorn J, Genetic risk information, Journal of Risk Research, 2018;21(2):109-116.

Hansson MG, Bouder F, Howard HC. Genetics and risk – an exploration of conceptual approaches to genetic risk. 2018;21(2):101-108.

Hansson MG, Bouder F, Howard, HC (Eds.), Genetics and Risk: An exploration of conceptual approaches to genetic risk [Special issue], Journal of Risk Research, 2018;21(2)

Hansson, S. Genetic risk assessment from an ethical point of view. Journal of Risk Research, 2018;21(2):206-221.

Howard HC, Iwarsson E. Mapping Uncertainty in Genomics. Journal of Risk Research, 2018;21(2):129-166.

Kalokairinou L, Howard HC, Borry P. Science and Regulation. Changes on the horizon for consumer genomics in the EU. Science 2014;346(6207):296-8.

Kihlbom U, Genetic Risk and Value, Journal of Risk Research, published online 1 July 2016.

Leefman J, Schaper M, Schicktanz S, The Concept of “Genetic Responsibility” and Its Meanings: A Systematic Review of Qualitative Medical Sociology Literature, Front. Sociol., published online 24 January 2017.

Mainetti R, Oliveri S, Cutica I, Gorini A, Gaspardo S, Borghese NA, & Pravettoni G (2018, May). Design, development and usability test of Serious Games related to genetics. In 2018 IEEE 6th International Conference on Serious Games and Applications for Health (SeGAH) (pp. 1-8). IEEE. DOI: 10.1109/SeGAH.2018.8401344

Mainetti, R., Oliveri, S., Gorini, A., Cutica, I., Pravettoni, G., & Borghese, N. A. (2019). Usability Testing of Two Mini-Games and One Serious Game to Educate People About Genetics. Studies in health technology and informatics, 261, 82-87. DOI:10.3233/978-1-61499-975-1-82

Middleton A, Mendes Á, Benjamin CM, Howard, HC. Direct to consumer genetic testing - where and how does genetic counselling fit? Personalized Medicine, published online 11 May 2017.

Mosor E , Stoffer‐Marx M, Steiner G, Raza K, Stack RJ, Simons G, Falahee M, Skingle D, Dobrin M, Schett G, Englbrecht M, Smolen JS, Kjeken I, Hueber AJ and Stamm TA (2019). I would never take preventive medication! Perspectives and information needs of people who underwent predictive tests for rheumatoid arthritis. Arthritis Care and Research. Accepted Author Manuscript. DOI:10.1002/acr.23841

Niemiec E, Borry P, Pinxten W, et al. Content Analysis of Informed Consent for Whole Genome Sequencing Offered by Direct-to-Consumer Genetic Testing Companies. Hum Mutat 2016;37(12):1248-56.

Niemiec E, Howard HC. Ethical issues in consumer genome sequencing: Use of consumers' samples and data. Appl Transl Genom 2016;8:23-30.

Oliveri, S., Ferrari, F., Manfrinati, A., & Pravettoni, G. (2018). A Systematic Review of the Psychological Implications of Genetic Testing: A Comparative Analysis Among Cardiovascular, Neurodegenerative and Cancer Diseases. Frontiers in genetics, 9. DOI: 10.3389/fgene.2018.00624

Oliveri S, Mainetti R, Gorini A, Cutica I, Candiani G, Borghese NA, & Pravettoni G (2018). Serious Games for Improving Genetic Literacy and Genetic Risk Awareness in the General Public: Protocol for a Randomized Controlled Trial. JMIR research protocols, 7(12), e189, DOI: 10.2196/resprot.9288

Oliveri S & Pravettoni G, Capturing how individuals perceive genetic risk information: a phenomenological perspective, Journal of Risk Research, 2018;21(2):259-267.

Oliveri S & Pravettoni G, The disclosure of direct-to-consumer genetic testing: sounding out the psychological perspective of consumers, Biology and Medicine, 2016:8(5).

Oliveri S, Howard HC, Renzi C, Hansson MG & Pravettoni G, Anxiety delivered direct-to-consumer: are we asking the right questions about the impacts of DTC genetic testing?, Journal of Medical Genetics, 2016;53(12):798-799.

Oliveri S, Masiero M, Arnaboldi P, Cutica I, Fioretti C, & Pravettoni G, Health Orientation, Knowledge, and Attitudes toward Genetic Testing and Personalized Genomic Services: Preliminary Data from an Italian Sample. BioMed Research International, published online 12 December 2016.

Oliveri S, Pravettoni G, Fioretti C, & Hansson MG, Let the individuals directly concerned decide: a solution to tragic choices in genetic risk information, Public Health Genomics, 2016;19(5):307-313.

Oliveri S, Renzi C, & Pravettoni G, Toward an in-depth profiling of DTC users, Clinical genetics, 2015;88(5):505-506.

Oliveri S, Renzi C, Masiero M, & Pravettoni G, Living at risk: factors that affect the experience of direct-to-consumer genetic testing, Mayo Clin Proc, October 2015;90(10):1323-1326.

Oliveri S, Marton G, Vergani L, Cutica I, Gorini A, Spinella F, Pravettoni G. Genetic testing consumers in Italy: a snapshot of socio-demographic profile, health-related habits, motivations and decision purposes. Front Public Health 2020;8:511.

Oliveri S, Ongaro G, Durosini I, Curigliano G, Pravettoni G. Breast Implant–Associated Anaplastic Large Cell Lymphoma: emotional impact and guidelines for psychological support. Breast Cancer Res Treat 2020 May;181(1):221224.

Perry J, Wöhlke S, Hessling AC, Schicktanz S, Why take part in personalised cancer research? Patients’ genetic misconception, genetic responsibility and incomprehension of stratification—an empirical-ethical examination, European Journal of Cancer Care Online August 10 2016, 10.1111/ecc.12563.

Rigby D, Vass CM, Payne K. Opening the 'Black Box': an overview of methods to investigate decision-making in choice-based surveys. The Patient. Feb;13(1):31-41.

Sahlin, E., Nordenskjöld, M., Gustavsson, P.,Wincent, J., Georgsson, S,† & Erik Iwarsson† †) (2016). † These authors contributed equally as senior authors to this work, Positive attitudes towards non-invasive prenatal testing (NIPT) in a Swedish cohort of 1,003 pregnant women, PLOS ONE, published online 19 May 2016.

Schaper M, Hansen S, Schicktanz S, Überreden für die gute Sache? Techniken öffentlicher Gesundheitskommunikationen und ihre ethischen Implikationen. Ethik in der Medizin, 2018, 31(1): 23-44. DOI: 10.1007/s00481-018-0507-7

Schaper M, Wöhlke S, Schicktanz S, “I would rather have it done by a doctor”—laypeople’s perceptions of direct-to-consumer genetic testing (DTC GT) and its ethical implications, Medicine, Health Care and Philosophy 2018, DOI: 10.1007/s11019-018-9837-y

Schaper M, Schicktanz S, Medicine, Market and Communication: Ethical Considerations in Regard to Persuasive Communication in Direct-to-Consumer Genetic Testing Services. BMC Medical Ethics, 5 June 2018.

Schicktanz S, Genetic risk and responsibility: reflections on a complex relationship, Journal of Risk Research, 2016:1-23.

Simons G, Stack RJ, Stoffer-Marx M, Englbrecht M, Mosor E, Buckley CD, Kumar K, Hansson M, Hueber A, Stamm T, Falahee M, Raza K. Perceptions of first-degree relatives of patients with rheumatoid arthritis about lifestyle modifications and pharmacological interventions to reduce the risk of rheumatoid arthritis development: a qualitative interview study. BMC Rheumatology. 2018;2:31. DOI: 10.1186/s41927-018-0038-3

Stack R, Stoffer M, Englbrecht M, Mosor E, Falahee M, Simons G, Smolen J, Schett G, Buckley C, Kumar K, Hansson M, Hueber A, Stamm T and Raza K, Perceptions of first degree relatives of patients with rheumatoid arthritis about their personal risk of, and predictive testing for, rheumatoid arthritis: a cross-European qualitative study, BMJ Open, 2016;6(6): e010555

Vass C, Rigby D, Payne K. . The Role of Qualitative Research Methods in Discrete Choice Experiments: A Systematic Review and Survey to Authors. Medical Decision Making 2017;37(3):298-313.

Vass C, Payne K. Using Discrete Choice Experiments to Inform the Benefit-Risk Assessment of Medicines: Are We Ready Yet? Pharmacoeconomics, 2017;35(9):859–866.

Vass C, Gray E, Payne K. Discrete choice experiments of pharmacy services: a systematic review. Int J Clin Pharm 2016;38(3):620-30.

Viberg Johansson J, Segerdahl P, Höstery Ugander U, Hansson MG, Langenskiöld S, Making sense of genetic risk: a qualitative focus-group study of healthy participants in genomic research, Patient Education and counseling 2017, DOI: 10.1016/j.pec.2017.09.009

Viberg J, Segerdahl P, Langenskiöld S, Hansson MG, Freedom of choice about incidental findings can frustrate participants’ true preferences, Bioethics 2015, online: DOI: 10.1111/bioe.12160

Wöhlke S, Perry J & Schicktanz S, Taking it Personally: Patients’ Perspectives on Personalised Medicine and its Ethical Relevance, In: Jochen Vollmann, Verena Sandow, Sebastian Wäscher, & Jan Schildmann (Eds.): Personalised Medicine: Ethical, Medical, Economic and Legal Critical Perspectives, ASHGATE, 2015 129-149. 2

Wöhlke, S., Perry, J., Schicktanz, S., Physicians’ communication patterns for motivating rectal cancer patients to biomarker research: Empirical insights and ethical issues. Clinical Ethics, 0(0) 1–14, 2018 DOI: 10.1177/1477750918779304

Wöhlke, S., Schaper, M., Schicktanz, S. (2019): How Uncertainty Influences Lay People’s Attitudes and Risk Perceptions Concerning Predictive Genetic Testing and Risk Communication, Front. Genet., DOI: 10.3389/fgene.2019.00380

Wöhlke S, Schaper M, Oliveri S, Cutica I, Spinella F, Steinberger D, Pravettoni G, Schicktanz S. German and Italian Users of Web-Accessed Genetic Data: Attitudes on Personal Utility and Personal Sharing Preferences. Results of a Comparative Survey (n=192), Front. Genet., 19 March 2020

Wöhlke S, Perry J, Responsibility in dealing with genetic risk information, Social Theory & Health. 2021;19

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin