Kostrådgivning i primärvården

Hur levererar man kostråd på bästa sätt? Det här projektet vill öka kunskapen om de etiska aspekterna av att ge kostråd inom den svenska primärvården.

  • Finansiär: Interna medel
  • Bidragstyp: Projektbidrag

Etiska dilemman, etisk kompetens och utvärdering av en utbildningsintervention

Näringsterapi, eller nutritionsbehandling som det också kallas, handlar om att förbättra en persons hälsa genom att justera mängden och kvaliteten av näringsämnen i deras mat samt hur den konsumeras. Det är en del av vardagen inom hälso- och sjukvårdsarbetet, inte minst inom primärvården. Men kostrådgivning kan vara laddat och utmanande. Det händer att dietister och sjuksköterskor försätts i både svåra och obekväma situationer i samband med rådgivningen. Det kan ge upphov till arbetsrelaterad stress och etiska dilemman. Det här projektet utforskar just dem.

Det behövs mer kunskap om vilken etisk kompetens som hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården behöver för att ge kostråd. Samt metoder för att utveckla sådan kompetens och behålla den på en hög nivå. Inom projektet kommer en pedagogisk intervention om etik och etisk kompetens att utvecklas och dess genomförbarhet kommer att utvärderas.

Projektet kommer att öka förståelsen av de etiska aspekterna av att ge kostråd i svensk primärvård. Detta genom att utforska dietisters och sjuksköterskors erfarenheter av kostrådgivning med fokus på utmaningar i det dagliga arbetet, undersöka om etisk stress och etisk kompetens är korrelerade, utforska genomförbarheten och integrera normativa etiska teorier med empiriska resultat för att utveckla etisk vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal som ger kostråd.

Empiriska metoder som en kvalitativ intervjustudie, en kvantitativ enkätstudie och en genomförbarhetsstudie kommer att kombineras med teoretisk etisk analys i form av en teoretisk studie.

Finansiering

Det här doktorandprojektet är en del av forskarskolan i medicinsk humaniora vid Uppsala universitet.

Vi som arbetar i projektet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin