Anna T. Höglund

Professor i vårdetik med genusvetenskaplig inriktning. Har i många år arbetat med frågan om etisk kompetens för hälso- och sjukvårdspersonal, moralisk stress och prioriteringar inom hälso- och sjukvården.

Anna T. Höglund är professor i vårdetik med genusvetenskaplig inriktning. Hon har i många år arbetat med frågan om etisk kompetens för hälso- och sjukvårdspersonal. Angränsande forskningsområden behandlar förekomsten av moralisk stress och prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Hon har också forskat om vård på lika villkor relaterat till området genus och etik. De senaste åren har hennes forskning behandlat frågor om matetik, inkluderande etiska aspekter på produktion och konsumtion av mat.

Anna T. Höglund blev fil. kand. vid Uppsala universitet 1997 och doktorerade i teologi 2001. Hon blev docent i etik vid Teologisk fakultet 2006 och befordrades till professor vid Medicinsk fakultet 2021.

Publikationer

Specifika program

 • Etik inom sjuksköterskeprogrammet
 • Etik inom barnmorskeprogrammet
 • Etik inom specialistsjuksköterskeutbildningar

Pågående

 • Kajsa Norberg Wieslander
 • Jens Lundegård
 • Susanna Pohjola

Avslutade

 • Malin Masterton
 • Sofia Kälvemark-Sporrong
 • Maria Gottvall
 • Erica Falkenström
 • Frida Kuhlau
 • Mona Pettersson
 • Amal Matar

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin