Pär Segerdahl

Docent i filosofi och redaktör för Uppsala universitets Etikbloggen. Forskar om hur filosofi kan stödja eftertänksamhet i debatter om etiskt känsliga frågor, samt leder forskarseminariet.

Pär Segerdahl undersöker hur filosofiskt tänkande kan bidra till öppnare och mindre polariserade debatter om etiskt känsliga frågor. Han är docent i filosofi vid Uppsala universitet samt vid Åbo Akademi och har tidigare undersökt föreställningar om språkets natur och om relationen mellan människa och djur. Han har undersökt debatter om bland annat embryonal stamcellsforskning och djurvälfärd, och hur ett filosofiskt mer självgranskande arbetssätt kan öppna upp för möjligheter som inte är synliga i diskussioner för och emot allmänt formulerade positioner. Som redaktör för Etikbloggen och The Ethics Blog är han engagerad i forskningskommunikation och han leder även forskarseminariet.

Publikationer

  • Human Brain Project
  • Ethical and legal framework for the production of insulin in humans by using encapsulated hESC derived cells

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin