Biomedicin, biobanker & genomik

Vi arbetar med etiska och sociala aspekter av genetik och genomik, hur data samlas in, förvaras och används i biobanker och registerstudier, och vad som händer när biomedicinsk forskning får kliniska användningsområden.

Vårt arbete med biomedicin, biobanker & genomik

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin