Åsa Grauman

Forskar om hur individer uppfattar hälsorisker och hur vi påverkas av riskinformation, bland annat genom preferensstudier, med fokus på cancer och hjärt-och kärlsjukdomar, precisionsmedicin, och screening för sällsynta diagnoser.

Åsa Grauman är forskare med särskild kompetens kring hur människor uppfattar hälsorisker. Hon undersöker just nu hur människor uppfattar risken att drabbas av bröstcancer och tarmcancer, samt hur människor påverkas av riskinformation. Hon studerar även cancerpatienters preferenser kring precisionsmedicin, samt föräldrars preferenser kring screening av nyfödda bebisar för att i ett tidigt skede kunna diagnostisera sällsynta diagnoser.

Åsa Grauman har en mastersexamen i folkhälsovenskap och har doktorerat inom medicinsk vetenskap. Hennes doktorandprojekt handlade om hur människor uppfattar sin risk för att drabbas av hjärtsjukdom, hur människor påverkas av kardiovaskulär riskinformation. För den forskningen tilldelades hon Riskkollegiets 2022 års pris till en lovande ung riskforskare.

Publikationer

  • Master program of Public Health Sciences
  • Ethics of Public Health
  • Risk perception
  • Supervision of master students

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin