Jennifer Drevin

Associerad forskare vid CRB. Leg. sjuksköterska, folkhälsovetare, medicine doktor och läkarstudent. Hennes doktorandprojekt handlade om reproduktiv hälsa.

Jennifer Drevin studerar donation av embryonala stamceller för utveckling av avancerade terapeutiska behandlingsmetoder. Hennes forskning ingår i Swelife ATMP-projektet, som finansieras av Vinnova, och undersöker patienters, allmänhetens, beslutsfattares och donatorernas egna värderingar och preferenser gällande donation av embryonala stamceller för utveckling av nya behandlingsmetoder. Hon använder preferensstudier för att förstå hur människor balanserar sina intressen och värderingar.

Jennifer Drevin har också arbetat i det Innovative Medicines Initiative (IMI)-finansierade ConcePTION projektet som syftar till att minska okunskapen om effekterna hos läkemedel som används under graviditet och amning.

Publikationer

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin