Jessica Nihlén Fahlquist

Undervisar i etik, främst på läkarprogrammet och programmet för molekylär bioteknik. Lektor i biomedicinsk etik och docent i praktisk filosofi, med forskningsfokus på begrepp och idéer som berör moraliskt ansvar inom olika områden.

Jessica Nihlén Fahlquist är docent i praktisk filosofi och universitetslektor i biomedicinsk etik vid Centrum för forsknings- och bioetik. Hon disputerade i filosofi 2008 på Kungliga Tekniska och har slutfört två postdoktorala projekt på Delft University of Technology. Hon har även varit gästforskare på Yale Law School och gästprofessor på Queen’s University i Kanada. Hennes forskning fokuserar på moraliskt ansvar, folkhälsa och teknik.

Jessica undervisar i etik på läkarprogrammet och programmet i molekylär bioteknik. Hon har även ansvar för två kurser i folkhälsoetik på mastersnivå.

Publikationer

Medical Ethics/Bioethics

Public Health Ethics

Ethics of infectious diseases

Ethics of Gynaecology/obstetrics

Ethics of pediatrics and child psychiatry

Professional and Ethical Responsibility

Ethical Theory

Vaccination Ethics

Environmental Ethics

Risk Ethics

Ethics of Molecular Biotechnology

Ethics for Teachers

Ethics of Technology and Engineering

  • Emelie Gustafsson (huvudhandledare)
  • Elina Löfström (handledare)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin