Stefan Eriksson

Lektor och docent i forskningsetik, föreståndare för CRB och rektorsråd för god forskningssed. Forskning och undervisning om oredlighet, informerat samtycke och publiceringsetik.

Stefan Eriksson är docent och lektor i forskningsetik, föreståndare för Centrum för forsknings- & bioetik, samt studierektor för forskarutbildningen vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. 2018 blev Stefan Eriksson utsedd till rektorsråd för god forskningssed vid Uppsala universitet. Han är även Verkställande ledamot i SUHF:s Expertgrupp för etikfrågor.

Stefan Eriksson har över 100 publikationer listade, inklusive 3 böcker. Hans forskningsintressen är oredlighet i forskning, informerat samtycke, regleringen av forskning och publiceringsetik. Han var svensk representant i det globala projektet av InterAcademy Partnership; Combatting Predatory Academic Journals and Conferences.

Publikationer

  • Publiceringsetik
  • Rovtidsskrifter/-förlag
  • Forskningsintegritet/God forskningssed
  • Vetenskapligt författarskap
  • Moralisk argumentation
  • Forskningsetik inom flera områden
  • Vetenskap i samhället

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin