Jennifer Viberg Johansson

Docent i medicinsk etik, med forskningsfokus på metoder som mäter människors preferenser och hur man väger preferenser mot andra etiska värden, artificiell intelligens och digital hälsoinformation.

Jennifer Viberg Johanssons forskar om människors preferenser och attityder och hur de kan vägas mot etiska värden som integritet, privatliv och nytta – så kallad empirisk etik. Genom att använda en mångsidig metodologisk verktygslåda som omfattar både kvalitativa och kvantitativa metoder, undersöker hon människors förståelse, åsikter, värderingar, attityder och preferenser. Hon har ett stort intresse för hur teknologi och människa samverkar, och det är det som förenar mitt kliniska arbete och min forskning.

Jennifer Viberg Johansson är leg. ortopedingenjör och arbetar kliniskt i Uppsala. I sin kliniska verksamhet anpassar hon och tillverkar proteser och ortoser för patienter som behöver stöd för sina extremiteter.

Publikationer

  • RStrudio
  • Stated preference-metoder
  • Hur man gör intervjustudier inom forskning

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin