PREFER

PREFER-projektet undersökte vilka metoder som bör användas när man för in patientperspektivet i viktiga beslut kring läkemedel som fattas av allt ifrån läkare till myndigheter och läkemedelsindustrin.

  • Period: 2016-10-01 – 2022-05-31
  • Finansiär: Innovative Medicines Initiative
  • Bidragstyp: Projektbidrag

Hur och när ska beslutsfattare lyssna på patienterna?

PREFER-projektet var ett samarbete mellan industri och akademi som finansererades av Innovative Medicines Initiative. Det pågick mellan 2016 och 2022. Projektet involverade också patientorganisationer HTA-myndigheter och mindre företag, utöver forskare vid universitet och läkemedelsindustri.

PREFER-projektet hade i uppdrag att ta reda på när och hur man bäst genomför så kallade preferensstudier, och när deras resultat är som nyttigast för beslutsfattande under ett läkemedels livscykel. PREFER avslutades i maj 2022, och levererade rekommendationer och en Qualification Opinion från europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Projektets rekommendationer för när och hur preferensstudier bäst används kan användas av industrin och beslutsfattare vid myndigheter som bestämmer till vem en medicin eller behandling ska förskrivas, på vilket sätt och vad den får kosta för patienten. Resultaten kan användas för att informera deras beslutsfattande.

Både läkemedelsindustri och akademiker bedrev preferensstudier under de fem år som PREFER-projektet pågick. Deras erfarenheter har skapat bättre förståelse för hur man bäst utför preferensstudier i det här sammanhanget för att få fram värdefull information som kan hjälpa myndigheter att på ett systematiskt sätt integrera patientperspektivet i sina beslutsprocesser.

PREFER EXPERT NETWORK är ett frivilligt nätverk av läkemedelsföretag, akademiska institutioner, konsulter och patientrepresentater som fortsätter PREFER-projektets arbete genom att främja utvecklingen och användningen av preferensstudier inom just beslutsfattande om medicinska produkter. Ett sätt att vidareutveckla erfarenheterna och expertisen från projektet och leva upp till dess vision om långvarighet.

Besök projektets hemsida

PREFER-projektet hade 31 partners och koordinerades från Uppsala universitets Centrum för forsknings- & bioetik och leddes tillsammans med Novartis som fungerade som projektledare.

PREFER-projektets partners

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin