MEET-AML

MEET-AML utvecklar en algoritm för skräddarsydd behandling mot akut myologisk leukemi och utforskar patienters preferenser för precisionsmedicin.

  • Period: 2020-01-01 – 2022-12-31
  • Budget: 4 340 000 kr
  • Finansiär: Vetenskapsrådet
  • Bidragstyp: Projektbidrag

Precisionsmedicin mot cancer & patienters preferenser

Patienter med akut myeloisk leukemi (AML) svarar väldigt olika på tillgängliga behandlingar. Nu hoppas forskare i det multidisciplinära projektet MEET-AML (finansierat av Vetenskapsrådet) kunna skräddarsy behandlingen för enskilda patienter med hjälp av en ny algoritm som riktar sig mot sårbarheter i cancerceller med hjälp av -omics-data.

Med hjälp av en ny algoritm kommer forskare i Italien, Spanien, Frankrike, Tyskland, Finland och Sverige att ägna tre år åt att utveckla nya behandlingar för akut myeloisk leukemi, en cancertyp där precisionsbehandling inte tidigare varit tillgänglig.

Men det är inte bara sårbarheterna i leukemicellerna som forskarna är intresserade av. MEET-AML kommer också att utveckla sätt att integrera patientpreferenser, alltså vad som är viktigt för patienterna och hur de gör nytta-risk-avvägningar, i val av behandling. Studien tar upp viktiga frågor om när och hur man kan integrera patientpreferenser inom personlig medicin.

Forskare från Uppsala universitets Centrum för forskningsetik & bioetik, kommer att utföra kvantitativa och kvalitativa studier om AML-patienters preferenser i Finland, Tyskland och Italien.

  • Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) srl, IRCCS, Italien
  • Charité University Medicine Berlin, Tyskland
  • University of Helsinki, Finland
  • Inserm Délégation Régionale Nord Ouest, Frankrike
  • University of Navarra, Spanien
  • Uppsala universitets Centrum för forsknings- & bioetik, Sverige

Vi som arbetar i projektet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin