Neurotwin

Fysik och fysiologi tillsammans – för att kunna utveckla personliga hjärnmodeller för effektiv icke-invasiv stimulering av hjärnan och bättre behandla epilepsi och Alzheimers sjukdom.

 • Period: 2021-01-01 – 2024-12-31
 • Budget: 51 362 222 kr
 • Finansiär: EU – Horizon Europe
 • Bidragstyp: Projektbidrag

Neurotwins för bättre behandling av neuropsykiatriska sjukdomar

Personliga hjärnmodeller kan ge nya neurovetenskapliga insikter, minska osäkerheten i diagnoser och lägga grunden för behandlingsgenombrott. Det är vad projektet Neurotwin hoppas bidra till. Genom att förena elektromagnetism och fysik ska de bidra till ny behandling av Alzheimers sjukdom.

Besök projektets hemsida

 • Neuroelectrics Barcelona SL, Spanien
 • Universitat Pompeu Fabra (UPF), Spanien
 • Universidad Pablo Olavide (UPO), Spanien
 • Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund (IFADO), Tyskland
 • Uppsala Universitet (UU), Sverige
 • Massachussets General Hospital (MGH), USA
 • Fondazione Santa Lucia (FSL), Italien

Vi som arbetar i projektet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin