ENLIGHTENme

ENLIGHTENme strävar efter att förbättra hälsan och välbefinnandet för statsmedborgare i europeiska städer genom adekvat och förbättrad offentlig belysning inomhus och utomhus.

 • Period: 2021-03-01 – 2025-02-28
 • Budget: 57 418 463 kr
 • Finansiär: EU
 • Bidragstyp: Projektbidrag

Stadsbelysning & människors välbefinnande

En växande befolkning och den ökade globaliseringen kommer med en oväntad konsekvens: vi utsätts för mer och mer elektriskt ljus. Både utomhusbelysning som gatlampor, stora städer som glöder mot natthimlen och det blåa ljuset från våra skärmar.

Att utsättas för störande ljus nattetid och otillräcklig ljusexponering under dagen kan påverka vår dygnsrytm, vår hälsa och vårt välbefinnande. Särskilt personer som är äldre än 65 är sårbara. Det behövs mer kunskap om hur man begränsar de negativa hälsoeffekterna av elektrisk belysning.

ENLIGHTENme-projektet för samman experter från olika fält och sektorer, som till exempel stadsutveckling och hälsoforskning. Deras mål är att samla kunskap om hälsokonsekvenserna av inomhus- och utomhusbelysning, med särskilt fokus på vuxna över 65 och andra sårbara grupper. Projektet kommer att forska om, utveckla och validera nya lösningar som kan guida beslutsfattandet om stadsbelysning i Europa på ett sätt som värnar om människors hälsa.

Projektet arbetar över disciplingränser och undersöker korrelationer mellan hälsa, välmående, belysning och socioekonomiska faktorer. Delvis genom en befolkningsbaserad medicinsk prövning och kvalitativt fältarbete i tre europeiska städer: Bologna i Italien, Amsterdam i Nederländerna och Tartu i Estland. Forskarna i projektet har erfarenhet från flera olika fält i bagaget, till exempel klinisk och biomedicinsk vetenskap, etik, stadsplanering, arkitektur, datatillgänglighet och -interoperabilitet, samhällsvetenskap och ekonomi.

En av projektets slutprodukter är en online Urban Lighting and Health Atlas. I denna atlas ska man samla, systematisera och presentera rekommendationer för stadsbelysning och hur det görs på bästa sätt. Urban Lighting Labs kommer att etableras, en sorts arena för samarbete och samskapande mellan forskare, medborgare och statstjänstemän där de kan utvärdera belysningsinterventioner.

Uppsala universitets Centrum för forsknings- & bioetik bidrar med sin expertis och tar fram etisk och juridisk rådgivning för hur man bäst rekryterar deltagare till projektets biomedicinska studier och hur man identifierar och utvärderar de etiska utmaningar som stadsbelysningsbeslut för med sig för människors hälsa, samhället och miljön genom en teoretisk analys, och utvecklar juridiska riktlinjer och rekommendationer för datahantering i förhållande till GDPR.

 • Università di Bologna, Italien
 • Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, Italien
 • Comune di Bologna, Italien
 • Tartu Linn, Estland
 • Tartu Ulikool, Estland
 • Gemeente Amsterdam, Nederländerna
 • Vrije Universiteit Amsterdam, Nederländerna
 • Gate 21, Danmark
 • Oengineering SRL, Italien
 • London School of Economics and Political Science, Storbritannien
 • Uppsala Universitet, Sverige
 • Fundacion Tecnalia Research & Innovation, Spanien
 • European Research and Project Office GMBH, Tyskland
 • ICLEI Europasekretariat GMBH,
 • Health City Institute, Italy
 • Association Lighting Urban Community International, Frankrike
 • Lighting Research Center, USA
 • Rensselaer Polytechnic Institute, USA
 • University of Surrey, Storbritanien
 • Outside In (Cambridge) Ltd, Storbritannien
 • Chrono@Work, Nederländerna
 • Neri SpA, Italien
 • Fondazione Innovazione Urbana, Italien

Vi som arbetar i projektet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin