Deborah Mascalzoni

Forskning om etik och policy för avancerade forskningsmetoder inom genetik och biomaterial med integrering av deltagarcentrerade metoder.

Deborah Mascalzoni är docent i biomedicinsk etik vid Uppsala Universitet och leder ELSI-forskningsgruppen vid IfB (Eurac Research, Italien). Hennes huvudsakliga forskningsintressen är de bredare konsekvenserna av genetik och ny teknik för mänskliga rättigheter, med fokus på sällsynta sjukdomar och utsatta grupper.

Deborah Mascalzoni är intresserad av etik och policy för avancerade forskningsmetoder inom genetik och biomaterial med integrering av deltagarcentrerade metoder. Hon har utsetts av WHO till ledamot i den tekniska rådgivande gruppen för genomik. Hon är fellow vid Helex Center i Oxford och har tidigare varit fellow vid Kennedy School of Government, Harvard.

Publikationer

  • Biomedicinsk etik
  • Bioetik
  • Miljöetik

  • Katharina Tschigg

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin