Joar Björk

Läkare och klinisk etiker. Forskning med fokus på prioriteringsutmaningar, autonomifrågor och etikstöd inom sjukvården.

Joar Björk är läkare inom palliativ hemsjukvård och klinisk etiker, bosatt och verksam huvudsakligen i Region Kronoberg men med sin forskning vid Uppsala Universitet. Som klinisk etiker leder han etikronder och stöttar arbetsgrupper som har etiska frågor. Forskningsmässigt fokuserar han på frågor som rör autonomi och tvång, rättvisa och prioriteringsutmaningar, etiska uppfattningar hos sjukvårdspersonal och former för etikstöd i sjukvården.

Publikationer

  • Adam Ehlert (handledare)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin