Pernilla Pergert

Undervisar i etik på bland annat sjuksköterske- & specialistsjuksköterskeprogrammen. Lektor i vårdvetenskap och docent i pediatrisk vårdvetenskap med forskningsfokus på klinisk etik och interkulturell vård.

Pernilla Pergert är universitetslektor i vårdvetenskap, med inriktning vårdetik. Hon kom till Uppsala universitet efter många år vid Karolinska Institutet som forskargruppsledare och docent i pediatrisk vårdvetenskap. Hennes forskning inom barncancervården handlar om klinisk etik, särskilt frågor som rör kliniskt etikstöd, etiskt klimat och etisk stress samt interkulturell vård, med fokus på frågor om kommunikation över språkbarriärer och användning av tolk. Hon arbetar även med kliniskt etikstöd, till exempel som medlem i sjuksköterskornas etiska råd inom Svensk sjuksköterskeförening.

 • Utvärdering av etikfallreflektionsronder (EFR) och utbildning i att guida dem
 • Utvärdering av fallrelaterat etikstöd (CrES)
 • Samskapande av nya metoder för kliniskt etikstöd
 • Barn och ungdomar som stamcellsdonatorer till svårt sjuka syskon
 • Kliniskt etikstöd inom barnonkologin – Effekter och patient/föräldradeltagande
 • Kommunikation över språkbarriärer inom barnsjukvården – Ett vårdvetenskapligt projekt med multipla forskningsmetoder

 • Etik inom sjuksköterskeprogrammet
 • Etik inom specialistsjuksköterskeutbildningar
 • Etik i uppdragsutbildningar (avancerad nivå/forskarutbildning)
 • Palliativ vård
 • Ledarskap

Huvudhandledare

 • Carina Rinaldo: Barn och ungdomar som stamcellsdonatorer till svårt sjuka syskon” (Karolinska Institutet)
 • Isabelle Billstein: Kliniskt etikstöd inom barnonkologin – Effekter och patient/föräldradeltagande (Karolinska Institutet)
 • Melissa Jakobsson: Kommunikation över språkbarriärer inom barnsjukvården – Ett vårdvetenskapligt projekt med multipla forskningsmetoder (Karolinska Institutet)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin