Adam Ehlert

Doktorand i klinisk medicinsk etik som undersöker allvarlighet som kriterium för prioriteringar inom sjukvården.

Adam Ehlert är doktorand i klinisk medicinsk etik och arbetar i projektet Just Severity. Hans forskning undersöker allvarlighet som kriterium för prioriteringar inom sjukvården, med särskilt fokus på dödens dålighet, moralisk aggregering och det som på engelska kallas för currency-frågor. En annan del av hans forskning är empiriska studier som undersöker hur sjukvårdspersonal upplever och förstår de filosofisk-teoretiska aspekterna av prioriteringar inom sjukvården. Adam Ehlert intresserar sig också för idrottsfilosofi, existentiell risk och framtida generationer.

Adam Ehlert har en fil. kand. i praktisk filosofi, en fil. kand. i lingvistik, och en fil. mag. i praktisk filosofi från Uppsala universitet.

Specifika kurser & program

  • Läkarprogrammet
  • Etik och folkhälsa (Institutionen för folkhälso- & vårdvetenskap)
  • The ethics of health care rationing (filosofiska institutionen)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin