Jens Lundegård

Doktorand som undersöker hur det pågående nationella projektet med införandet av kunskapsstyrning påverkar den allmänmedicinska praktiken. Specialist i allmänmedicin och verksam som läkare.

Jens Lundegård påbörjade sina doktorandstudier vid CRB i april 2023. Hans forskning undersöker hur en ökad detaljstyrning av primärvården påverkar den allmänmedicinska praktiken. Med hjälp av såväl kvalitativ som mixed-method metodik och etisk analys undersöker han vad den ökade styrningen av distriktsläkares arbete får för konsekvenser för deras yrkesutövande, hur det påverkar patienters upplevelse av vården och vilka etiska problem det kan medföra.

Jens Lundegård har en läkarexamen från Umeå universitet och är specialist i allmänmedicin verksam vid en vårdcentral i Nyköping. Han har erfarenhet av arbete med nationella kliniska kunskapsstöd inom projektet Kunskapsstyrning, av handledning av utbildningsläkare och av praktisk undervisning av läkarstudenter i konsultationsteknik.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin